X
GO
en-USnb-NO

Gjess på Svalbard påvirker predasjon på andre bakkehekkende fugler

Publisert 06.02.2018

De siste årene har det vært en økning i antall gjess/čuotnjágat som tilbringer sommeren på Svalbard/Svalbardá. Gjess/čuotnjágat hekker på bakken, hvor både egg og unger er ett lett bytte for fjellreven/njálla. Dersom gåsekolonier tiltrekker flere fjellrever/njálat, hvordan påvirker dette overlevelsen til andre bakkehekkende fugler på den arktiske tundraen?

Foto: Finn Sletten
Foto: Finn Sletten

Antall gjess/čuotnjágat på Svalbard har økt de siste tiårene, på grunn av klimaendringer både i overvintrings- og hekkeområdene. Fjellreven/njálla er en generalistpredator, og når den er tilstede kan det føre til et økt predasjonspress på andre, mer sjeldne, bakkehekkende arter.

I en ny pilotstudie, med kunstige reir, undersøkte COAT forskere om det var ulikt predasjonspress på bakkehekkende fugler i to daler med ulik tetthet av gås/čuonjá. Studien viste overraskende nok at det var lavere predasjon på andre fuglearter der hvor det var mye gjess/čuotnjágat tilstede. Dette står i kontrast til resultater fra andre mer komplekse arktiske økosystemer.

Resultatene må følges opp videre, og studien med kunstige reir må integreres som en del av langtidsovervåkningen til Klimaøkologisk Observasjonssystem for Arktisk Tundra (COAT), slik at man kan følge med effektene av interaksjonen mellom fjellrev/njálla, gjess/čuotnjágat og andre sårbare tundrahekkende arter.

Les hele artikkelen 

Flere nyheter

mai23 Vårfeltarbeid i Varanger
Av Leif Einar Støvern on 23.05.2019 11.24.00

I siste halvdel av april gjennomførte COAT Varanger sitt vårfeltarbeid. Dette bestod i år av rypemo...
Les mer..

mai23 NY! COAT HISTORIE
Av Leif Einar Støvern on 23.05.2019 04.24.00

COAT HISTORER er korte populærvitenskapelige historier fra COAT. Den tredje  i rekken er nå publis...
Les mer..

feb05 Årets fjellrevvalper er satt ut på Varangerhalvøya
Av Leif Einar Støvern on 05.02.2019 09.41.25

Den 24. januar ble det for andre gang satt ut fjellrev valper fra avls-programmet på Varangerhalvøy...
Les mer..

des19 COAT HISTORIE
Av Leif Einar Støvern on 19.12.2018 09.24.00

COAT HISTORER er korte populærvitenskapelige historier fra COAT. Den andre  i rekken er nå publise...
Les mer..

des17 Usikker fremtid for fjellbjørkeskogen
Av Leif Einar Støvern on 17.12.2018 09.58.34

Utbrudd av bjørkemålere har ødelagt store bjørkeskogområder i Nord-Skandinavia de siste 15 årene. ...
Les mer..

nov19 Første yngling av utsatt fjellrev på Varangerhalvøya
Av Leif Einar Støvern on 19.11.2018 11.13.04

Gjennomgang av billedmaterialet fra viltkamera på hi og fórautomater har nettopp avslørt at det lik...
Les mer..

nov13 Fjellrev på rømmen – fant artsfrender 30 mil unna
Av Leif Einar Støvern on 13.11.2018 11.58.43

En av fjellrevvalpene som ble satt ut på Varangerhalvøya i februar er registrert av et viltkamera i...
Les mer..

nov06 Værstasjonene sender!
Av Eeva Soininen on 06.11.2018 14.22.28

Det er med stor glede vi kan informere om at de første tre COAT værstasjonene er på plass på Varang...
Les mer..

sep26 Målerjakten 2018 er igang!
Av Ingrid Jensvoll on 26.09.2018 09.58.30

De siste tiårene har bjørkemålerutbrudd forekommet lenger nord og lenger inn i landet enn før. Man ...
Les mer..

sep07 Ny bok om Svalbardreinen
Av Ingrid Jensvoll on 07.09.2018 09.55.00

I en ny bok skrevet av forfatteren Kirsti Blom og forskeren Åshild Ønvik Pedersen skildres den sære...
Les mer..