GO
en-USnb-NO

Årets fjellrevvalper er satt ut på Varangerhalvøya

Publisert 05.02.2019

Den 24. januar ble det for andre gang satt ut fjellrev valper fra avls-programmet på Varangerhalvøya. Utsetting ble organisert og gjennomført av SNO og avlsprosjektet til NINA, med hjelp fra COAT. Det ble satt ut 19 hvite valper og 7 blårev, fra totalt 3 kull.

Årets første kull har kommet ut i friheten. Foto: Dorothee Ehrich
Årets første kull har kommet ut i friheten. Foto: Dorothee Ehrich

Hvert av kullene ble satt ut på et naturlig hi. Utsettingen ble forberedt ved å sette opp en eller to fôrautomater i nærheten av de utvalgte hiene. Fôrautomatene har en åpning som er akkurat stort nok til at en fjellrev kan komme inn, men som er for liten til at rødrev eller jerv kan få tak i fôret. Det ble også satt opp et kunstig hi på hver hilokalitet. De kunstige hiene og fôrautomatene er av samme typen som brukes på avlsstasjonen. Valpene ble kjørt fra Oppdal til Varanger av NINA, så satt over i små hundebur og kjørt det siste stykke til sitt nye hjem på skuterslede. Når de var fremme ble de satt inn i de kunstige hiene, og inngangene ble lukket, slik at de fikk tid til å roe seg ned litt før de ble sluppet ut for å utforske friheten. Nytt i år var at SNO prøvde å sette de kunstige hiene over en inngang i det naturlige hiet. Dermed kunne valpene gå ned i det naturlige hiet, og ble ikke stengt inne i et lite kunstig hi med opptil 10 søsken. Dette gjorde at de var mye roligere når hiet ble åpnet, og ikke løp av gårde med en gang, slik som de fleste gjorde i 2018.

 

Bildene viser en fôrautomat, en fjellrev under transport i hundebur og feltpersonell som setter fjellrever inn i et kunstg hi. Alle foto: Dorothee Ehrich.

Utsettingen er et forvaltningstiltak som har som mål å hindre at fjellreven dør ut på Varangerhalvøya. Tiltaket skal i første omgang pågå over 3 år. Bestanden på Varangerhalvøya har vært gjenstand for andre tiltak og overvåkning siden 2004. I 2017 var bestanden på randen til utryddelse siden det var bare to-tre eldre fjellrev igjen på halvøya. Grunnen til dette var trolig at det ikke hadde vært noen lementopp siden 2011 og at bestanden var for liten til å klare en så lang periode uten et godt yngleår.  

Valpene som settes ut er født og oppvokst på avlsstasjonen på Oppdal som driftes av NINA gjennom «avlsprogrammet for fjellrev". Fjellreven er kritisk truet i hele Norge, og bevaringstiltak for denne lille arktiske reven gjennomføres nå i mange fjellområder. Det har vist seg at valpene som settes ut fra avlsprogrammet klarer seg bra, og bidrar til god vekst i de lokale bestandene. På Varangerhalvøya håper vi derfor at utsettingen kan føre til en stor nok vekst i bestanden til at den kommer ut av faresonen for umiddelbar utryddelse. Overvåkningen av de utsatte fjellrevene gjøres av COAT gjennom «fjellrevmodul Varanger». Mange av valpene som ble satt ut i fjor har blitt observert på overvåkningskamera i løpet av året, noe som tyder på god overlevelse. Sommeren 2018 ble det dokumentert en yngling på Varangerhalvøya, hvor minst en av foreldrene var en av de utsatte revene. Med muligheten for lemenår kommende sommer, håper vi at årets valper kommer å ha det riktig bra!

 

Nyutsatt fjellrev utforsker friheten. Foto: Dorothee Ehrich.

Flere nyheter

mai23 Vårfeltarbeid i Varanger
Av Leif Einar Støvern on 23.05.2019 11.24.00

I siste halvdel av april gjennomførte COAT Varanger sitt vårfeltarbeid. Dette bestod i år av rypemo...
Les mer..

mai23 NY! COAT HISTORIE
Av Leif Einar Støvern on 23.05.2019 04.24.00

COAT HISTORER er korte populærvitenskapelige historier fra COAT. Den tredje  i rekken er nå publis...
Les mer..

feb05 Årets fjellrevvalper er satt ut på Varangerhalvøya
Av Leif Einar Støvern on 05.02.2019 09.41.25

Den 24. januar ble det for andre gang satt ut fjellrev valper fra avls-programmet på Varangerhalvøy...
Les mer..

des19 COAT HISTORIE
Av Leif Einar Støvern on 19.12.2018 09.24.00

COAT HISTORER er korte populærvitenskapelige historier fra COAT. Den andre  i rekken er nå publise...
Les mer..

des17 Usikker fremtid for fjellbjørkeskogen
Av Leif Einar Støvern on 17.12.2018 09.58.34

Utbrudd av bjørkemålere har ødelagt store bjørkeskogområder i Nord-Skandinavia de siste 15 årene. ...
Les mer..

nov19 Første yngling av utsatt fjellrev på Varangerhalvøya
Av Leif Einar Støvern on 19.11.2018 11.13.04

Gjennomgang av billedmaterialet fra viltkamera på hi og fórautomater har nettopp avslørt at det lik...
Les mer..

nov13 Fjellrev på rømmen – fant artsfrender 30 mil unna
Av Leif Einar Støvern on 13.11.2018 11.58.43

En av fjellrevvalpene som ble satt ut på Varangerhalvøya i februar er registrert av et viltkamera i...
Les mer..

nov06 Værstasjonene sender!
Av Eeva Soininen on 06.11.2018 14.22.28

Det er med stor glede vi kan informere om at de første tre COAT værstasjonene er på plass på Varang...
Les mer..

sep26 Målerjakten 2018 er igang!
Av Ingrid Jensvoll on 26.09.2018 09.58.30

De siste tiårene har bjørkemålerutbrudd forekommet lenger nord og lenger inn i landet enn før. Man ...
Les mer..

sep07 Ny bok om Svalbardreinen
Av Ingrid Jensvoll on 07.09.2018 09.55.00

I en ny bok skrevet av forfatteren Kirsti Blom og forskeren Åshild Ønvik Pedersen skildres den sære...
Les mer..