GO
en-USnb-NO

Klimaøkologisk Observasjonssystem for Arktisk Tundra (COAT)

Langsiktig adaptiv naturovervåkning i møte med klimaendringer

 
Høstfelt på Varangerhavløya – Et fotoreisebrev
14. september 2023

I starten av september ble det årlige høst-feltarbeidet gjennomført i begge våre hovedstudieområder på Varangerhalvøya, henholdsvis i Komagdalen og i Vestre Jakobselv.

Les mer

Feltrapport fra Svalbard
11. september 2023

Denne rapporten fra årets COAT-feltarbeid på Svalbard tar for seg vår overvåkning på østmarkmus og fjellrev på Svalbard hovedsakelig i området rundt Isfjorden.

Les mer

Hva skjer under COAT Svalbard sitt sommerfeltarbeid 2023?
25. juli 2023 COAT forskere fra Norsk Polarinstitutt og et titalls assistenter og teknisk personell er i gang med sommerfeltarbeidet på Svalbard. Vi henter inn data til seks COAT overvåkings moduler – klima, fjellrev, gås, rein, rype og vegetasjon. COAT Svalbard samler økosystemdata på Nordenskiöld Land i Adventdalen, Sassendalen og Reindalen med sidedaler og på Brøggerhalvøya, på øyene i Kongsfjorden...

Les mer

COAT skal gi sikker dokumentasjon og tidlig varsling om effekter av klimaendringene på biomangfold, naturressurser og økosystemprosesser i norsk Arktis, som grunnlag for forvaltningstiltak og tilpasninger.

Aktuelle aktiviteter

Dato: 11.10.2023 14.00 - 15.00

14. september 2023
Det vil bli sagt noen ord av COAT sin leder Rolf A. Ims og ordfører i Vadsø Wenche Pedersen. Etter dette er informasjonsskjermen åpen for fri bruk og det vil bli enkel bevertning. Alle...
21. september 2023
Forskningsprosjektet NORTHERN FOREST, som er finansiert av Norges Forskningsråd, avsluttes i 2023 og avholder i den forbindelse en workshop med prosjektets partnere fra skogforvaltningen og...
19. september 2023
COAT’s skog- og tregrensemodul avholder prosjektworkshop med internasjonale samarbeidspartnere fra Wageningen University & Research (WUR) om bjørkeskogens tåleevne for insektutbrudd. Her...