GO
en-USnb-NO
Implementering av forskningsinfrastruktur – oppdatering fra COAT Svalbard

Publisert 08.10.2019

COAT Svalbard har nå implementert og operasjonalisert flere typer forskningsinfrastruktur i kjerneområdene på Nordenskiöld Land og på Brøggerhalvøya.

Den første av åtte planlagte automatiske full-skala værstasjoner montert av COAT og MET på Janssonhaugen på Svalbard i september 2019. Foto: Ketil Isaksen
Den første av åtte planlagte automatiske full-skala værstasjoner montert av COAT og MET på Janssonhaugen på Svalbard i september 2019. Foto: Ketil Isaksen

Dette inkluderer blant annet:

  • Automatiske full-skala værstasjoner i innlandsområdene i Adventdalen og Reindalen
  • GPS sendere på fjellrev og reinsdyr for å følge adferds responser tilknyttet endringer i miljøforhold
  • Lyttestasjoner for å passivt kunne beregne rypetetthet
  • Automatisk kameraovervåking av fjellrev hi
  • Hekkende gjess og vegetasjons fenologi
  • Stasjoner for vegetasjonsovervåking i mosetundra og reinrose-habitater, viktige for herbivorer
  • Drone fotografering for å kvantifisere små-skala endringer i områder og habitater som følge av herbivor aktivitet
  • Temperaturloggere for bakke-overflate temperatur for å avdekke start av sesonger og isdannelse
  • Snø modeller på økologisk relevante tidsmessige og romlige skaler
  • Hytter for feltpersonell

Vi er fornøyde med dette årets progresjon i arbeidet med å implementere COAT Svalbard sin forskningsinfrastruktur og ser frem til å arbeide med dataene denne infrastrukturen genererer. Neste år vil vi dra nytte av denne infrastrukturen og fortsette arbeidet med implementeringen.

Du kan lese mere om deler av denne implementeringen hos Svalbardposten, Polarinstituttet og Meterologisk institutt.

Fanging og merking av reinsdyr på Svalbard. GPS senderne er viktig forskningsinfrastruktur for å følge med på adferds responser hos simler tilknyttet endringer i miljøforhold. Foto: Åshild Ønvik Pedersen

Fanging og merking av reinsdyr på Svalbard. GPS senderne er viktig forskningsinfrastruktur for å følge med på adferds responser hos simler tilknyttet endringer i miljøforhold. Foto: Åshild Ønvik Pedersen

I COAT Svalbard vegetasjon er det nå etablert 46 lokaliteter for feltovervåking av mosetundra og reinrose-vegetasjon på Nordenskiöld Land og Brøggerhalvøya. I disse måles blant annet mengde av viktige beiteplanter, det brukes små loggere for temperatur, og automatiske kamera blir brukt til overvåking av beitedyr og snø/is. Foto: Jakob Assmann

I landskap rundt feltlokaliteter utvikles fjernmåling ved bruk av drone- og satellittbilder. Fjernmåling brukes til blant annet å måle effekt av kortnebbgås på vegetasjon under snøsmelting, og til å undersøke mønstre i vegetasjonstyper og ulike forstyrrelser om sommeren. Foto: Virve Ravolainen

Flere nyheter

des20 NY! COAT HISTORIE
Av Leif Einar Støvern on 20.12.2019 11.24.00

Varangerhalvøya og spesielt Svalbard-regionen ligger i et av områdene på jorda der klimaendringene ...
Les mer..

des13 COAT forskere vinner den første Fægriprisen
Av Leif Einar Støvern on 13.12.2019 11.24.00

COAT forskere Ole Petter Laksforsmo Vindstad og Jane Uhd Jepsen har vunnet den første Fægriprisen f...
Les mer..

des06 NY! COAT HISTORIE
Av Leif Einar Støvern on 06.12.2019 12.24.00

Liten frostmåler ( Operophtera brumata ) er en sørlig bjørkemålerart som hadde sitt første store ut...
Les mer..

nov08 Overtakelse av Skoarrojohka feltstasjon - Varangerhalvøya
Av Leif Einar Støvern on 08.11.2019 01.24.00

Tirsdag 5. november nådde COAT en ny milepæl, da vi i Varanger overtok en ny feltstasjon som er byg...
Les mer..

okt17 Besøk hos COAT sitt søsterobservatorium
Av Leif Einar Støvern on 17.10.2019 03.24.00

COAT sitt søsterobservatorium «Yamal Ecosystem Studies» organiserte i september en workshop i regi ...
Les mer..

okt17 Populærvitenskapelig formidling fra COAT
Av Leif Einar Støvern on 17.10.2019 01.24.00

COAT-leder Rolf A. Ims har nylig utgitt barneboka «Lemen» sammen med forfatter Kirsti Blom. Boka er...
Les mer..

okt08 Implementering av forskningsinfrastruktur – oppdatering fra COAT Svalbard
Av Leif Einar Støvern on 08.10.2019 02.24.00

COAT Svalbard har nå implementert og operasjonalisert flere typer forskningsinfrastruktur i kjerneo...
Les mer..

sep27 Nye vegetasjonsbur på Varangerhalvøya
Av Leif Einar Støvern on 27.09.2019 01.24.00

I sommer har COAT etablert flere vegetasjonsbur på Varangerhalvøya for å bedre forstå hvordan smågn...
Les mer..

sep26 Vellykket COAT deltakelse på forskningsdagene
Av Leif Einar Støvern on 26.09.2019 10.24.00

COAT deltok med opplegg både på skoledagen den 19. september og på "Utforsk UiT" (familiedag) den 2...
Les mer..

sep04 COAT på Forskningsdagene i Tromsø
Av Leif Einar Støvern on 04.09.2019 03.24.00

COAT skal bidra på årets Forskningsdager! De går av stabelen over hele landet 18.-29. september , ...
Les mer..