GO
en-USnb-NO
Høstfelt på Varangerhavløya – Et fotoreisebrev
14. september 2023

I starten av september ble det årlige høst-feltarbeidet gjennomført i begge våre hovedstudieområder på Varangerhalvøya, henholdsvis i Komagdalen og i Vestre Jakobselv.

Les mer

Feltrapport fra Svalbard
11. september 2023

Denne rapporten fra årets COAT-feltarbeid på Svalbard tar for seg vår overvåkning på østmarkmus og fjellrev på Svalbard hovedsakelig i området rundt Isfjorden.

Les mer

Hva skjer under COAT Svalbard sitt sommerfeltarbeid 2023?
25. juli 2023 COAT forskere fra Norsk Polarinstitutt og et titalls assistenter og teknisk personell er i gang med sommerfeltarbeidet på Svalbard. Vi henter inn data til seks COAT overvåkings moduler – klima, fjellrev, gås, rein, rype og vegetasjon. COAT Svalbard samler økosystemdata på Nordenskiöld Land i Adventdalen, Sassendalen og Reindalen med sidedaler og på Brøggerhalvøya, på øyene i Kongsfjorden...

Les mer

Vår modellbaserte prognose indikerer oppgang for høstens lirypebestand i Finnmark
12. juli 2023 De to siste årene har COAT, ved hjelp av en datadrevet modell, gitt en prediksjon (prognose) om hvor mye lirype det blir i Finnmark til høsten. Prognosen gis halvannen måned før de vanlige linjetakseringene er ferdige – noe som gjør at både jegere og forvaltere er bedre forberedt på den sannsynlige utviklingen i bestanden. Modellen baserer seg på data på liryper og andre arter i...

Les mer

Hva skjer under COAT Varanger sitt sommerfeltarbeid?
20. juni 2023

COAT Varanger sine forskere og assistenter er i disse dager på full fart ut på feltarbeid i Varanger. Under finner du en oversikt over hva som skjer når og hvor. 

Les mer

Fram Forum 2023
16. mars 2023 COAT bidrar med to artikler i FRAM FORUM 2023 som ble lansert 14. mars. Magasinet inneholder kunnskap og forsking produsert av institusjonene på Framsenteret, nordområdesenter for klima- og miljøforsking. De to COAT-artiklene tar for seg henholdsvis om fjellreven på Varangerhalvøya i Finnmark og om forskningen med utgangspunkt i Ny-Ålesund på Svalbard. Digital utgave PDF-utgaver

Les mer

På sporet av dyrene
7. mars 2023 Vi omgir oss med mange pattedyr som vi sjelden har gleden av å se. Men sporene kan fortelle mye om hvilke dyr vi deler nabolag med. Visste du at lemenår er synlig fra verdensrommet? At rypa graver seg ned når det er dårlig vær? Eller at haren spiser sin egen skit? Man treffer ikke alltid dyr når man er ute på tur. Men de er der. Og de er naboene våre.

Les mer

Vitenskapelig artikkel: Overvåking av smågnagere med kameratuneller
25. januar 2023

Smågnagere er en nøkkelart på tundraen på grunn av sine spektakulære populasjonssyklusser som gjør at rovdyrene vasser i byttedyr og at beitetrykket på plantene blir enormt. Allikevel er det mye vi ikke vet om smågnagerne og deres interaksjoner med andre deler av næringsnettet.

Les mer

Snømålinger i Varanger
20. januar 2023 Hvorfor er det interessant for en forsker å grave i snøen i januar? Der er det jo bare snø, eller? Ja det er det, snø, men vi ønsker å vite hvilken type snø, og om det er harde skarelag og is på bakken. Snøforholdene nå på vinteren kan nemlig avgjøre om vi får et smågnagerår kommende sommer. Og hvis det blir et smågangerår med mye lemen, vet vi ganske sikkert at det vil bli mange fjellrevkull...

Les mer

Rødreven «Murphy» er online!
15. desember 2022 Forrige uke skrev vi en historie om rødrevfangsten på Kongsfjordfjellet, og alt som skulle til for å lure Murphy. To uker etter han ble fanget forsvant Murphy fra radaren. GPS-halsbåndet sluttet å sende og vi trodde at Murphy hadde lurt oss til slutt. Men nå er halsbåndet online igjen, og alt fungerer som det skal. De som er nysgjerrig på hva Murphy holder på med på fjellet kan sjekke de...

Les mer

Fangstmannsliv i forskningens tjeneste
6. desember 2022

GPS-merking av rødrev kan gi oss verdifull kunnskap om artens leveområde og økologi på den norske tundraen. Men først må Mikkel lures inn i en høyst mistenkelig trekasse, og nettopp det skal vise seg lettere sagt enn gjort.

Les mer

Nye algoritmer for bio-akustisk overvåking av rype fungerer meget godt
28. november 2022

Etter to års samarbeid med franske bioakustikere, gjennomfører rypemodulen i COAT nå grundige tester av algoritmene for automatisk deteksjon/klassifisering av Li- og fjellrype på data fra vår bioakustiske overvåking på Varangerhalvøya.

Les mer

NY COAT HISTORIE!
24. november 2022 Med COAT får vi stor innsikt i hva som skjer i økosystemene i våre nærområder. Iblant kan det være nyttig å kunne sammenligne «våre» økosystem med liknende økosystem fra andre verdenshjørner. Hvor like eller ulike er de? Finner vi fellestrekk vil vi forstå våre økosystem bedre. Vår innsikt blir da mer generell. Les hele historien om dette i den nye COAT HISTORIEN: Hvor stor...

Les mer

Ny rapport: COATs kamerafelle- overvåking på Varangerhalvøya legger grunnlaget for ny nasjonal overvåking av smågnagere i fjellet
4. november 2022

Variasjon i antall smågnagere påvirker mange andre arter i fjellets og tundraens økosystemer. COATs kamerafeller gir verdifull kunnskap om smågnagerne og gjør det lettere å forstå disse økosystemenes tilstand.

Les mer

Nytt uthus til COATs feltstasjon i Komagdalen
1. november 2022

I COATs infrastrukturprosjekt, som er finansiert av Norges forskningsråd, er det bevilget penger til oppgradering av feltstasjonen i Komagdalen på Varangerhalvøya. Styret for Varangerhalvøya Nasjonalpark har godkjent en utvidelse/ombygning av Hubehytta, samt oppsetting av et uthus i tilknytning til denne hytta. Det nye uthuset ble satt opp i løpet av tre dager nå i slutten av oktober.

Les mer

COAT har startet nytt eksperiment i nedre deler av Komagelva
21. oktober 2022

I Komagelva har COAT gjennomført et eksperiment som for øyeblikket tester om krekling kan påvirke algevekst i elver.

Les mer

NJFF og Ap arrangerte seminar
20. oktober 2022 Mani Hussaini (Ap) ba NJFF om å arrangere seminar om forvaltning av natur på Stortinget. NJFF inviterte COAT sin leder Rolf A. Ims som fortalte om klimaendringene i de arktiske områdene og behovet for løpende kunnskapsinnhenting og forskning på effekten av dette. Les hele NJFF sin nyhetssak om seminaret.

Les mer

Fjellrevkonferanse på Svalbard
11. oktober 2022

Den 6. internasjonale fjellrevkonferansen ble arrangert av Norsk Polarinstitutt i Longyearbyen 26.-29. august. Konferansen ble holdt ved Universitetssenteret på Svalbard og hadde totalt 69 deltakere, hvorav 24 var online, fra 14 land.

Les mer

COAT ble presentert i Ottar
14. september 2022 UiT Norges arktiske universitetsmuseum utgav i sommer en utgave av sitt magasin Ottar med tittelen «Klimaendringer påvirker natur og samfunn». Her presenteres COAT sin historie i sin helhet fra starten i 2010 frem til i dag, en del oppnådde resultater, samt viktigheten av og utfordringene med den videre driften av COAT.I tillegg presenteres arbeid gjort av COAT sin skog- og tregrensemodul...

Les mer

NY COAT HISTORIE!
13. september 2022

I den senere tid har økologer fremmet at «kortsiktige varslingsmodeller» - matet med økosystembaserte overvåkningsdata - kan gi både kontinuerlig etterprøvbar påvisning av hvordan arter blir påvirket av miljøendringer og tidlig varsling om hva som vil skje i nær framtid. Begge deler gir viktig anvendbar kunnskap til brukere og forvaltere av naturverdier.

Les mer

Nye høyder i bestandene av svalbardrein
7. september 2022

Årets telletur er tilbakelagt og det ble talt mange reinsdyr på de isolerte halvøyene på vestkysten av Svalbard. Disse lokalitetene utgjør et av kjerneområdene for overvåking av svalbardrein. Både bestanden på Brøggerhalvøya og på øyene i Forlandssundet – Sarsøyra og Kaffiøyra – var store i år med jevnt god kalveproduksjon på alle overvåkingslokaliteter.

Les mer

COAT's spådom for lirypebestandene i Finnmark samsvarer ganske godt med FeFo’s takseringer
30. august 2022 COAT har modellert bestandssvingningene til lirype i Finnmark og sett på hva som påvirker endringer i bestanden. Modelleringen er et resultat av et samarbeid mellom COAT og flere interessentgrupper, inkludert grunneier Finnmarkseiendommen (FeFo).Vi har nå resultatene av årets taksering (dvs. linje-transekt-undersøkelser) på Finnmarkseiendommen, og kan derfor sammenligne med våre spådommer som...

Les mer

Rekordår for fjellreven i Varanger
26. august 2022

Til tross for moderat forekomst av gnagere (et oppgangsfase år) er det registrert 12 fjellrevkull og 76 valper på Varangerhalvøya så langt i sommer.

Les mer

COAT spår årets rypetetthet i Finnmark
12. juli 2022

COAT har modellert bestandssvingningene til lirype i Finnmark og sett på hva som påvirker endringer i bestanden. Modelleringen er et resultat av et samarbeid mellom COAT og flere interessenter, inkludert grunneieren i Finnmark, Finnmarkseiendommen (FeFo).

Les mer

Enda en doktor i COAT!
13. juni 2022

Den 8. juni forsvarte Eivind Flittie Kleiven sin doktorgradsavhandling "Population cycles in small rodents seen through the lens of a wildlife camera".

Les mer

Fersk doktorgrad i COAT
8. juni 2022

Den 3.juni forsvarte Pedro Da Silva Nicolau sin doktorgradsavhandling “Boreal rodents fluctuating in space and time. Tying the observation process to the modeling of seasonal population dynamics".

Les mer

Ny doktorgrad i COAT
2. juni 2022

Den 24. mai forsvarte Isabell Eischeid sin doktorgradsavhandling “Tundra vegetation ecology from the sky - Aerial images and photogrammetry as tools to monitor landscape change”.

Les mer

Lyttebokser og bioakustikk: Ryggraden i COAT Varanger sitt årlige vinterfeltarbeid på rype
13. mai 2022

Rypemodulen i COAT Varanger har nylig satt ut lytteboksene for årets overvåking av lirype og fjellrype i studieområdet rett ovenfor Bergebydalen i Nesseby kommune. Dette arbeidet startet tilbake i 2017, og 2022 er derfor det 6. året med overvåking av de to arktiske rypeartene ved bruk av bioakustikk.

Les mer

Overvåkning av jaktfalk, kongeørn og ravn i Varanger
29. april 2022

COAT har i samarbeid med Rovfuglgruppa i Vest-Finnmark for 4.året på rad vært på Varanger for å undersøke hvor mange jaktfalk, kongeørn og ravn som har gått til hekking.

Les mer

Nytt studie startet på Svalbard!
19. april 2022 Vi har startet et stort kadaverprosjekt på Svalbard og de første bildene er allerede samlet inn. Det blir interessant å se hvordan rovdyrene oppfører seg. Prosjektet er et samarbeid mellom Norsk Polarinstitutt, COAT og Nord Universitet. For å lese mer om dette se Polarinstituttets presentasjon av studiet. Det samme studiet utførtes av COAT i Varanger og har pågått siden 2005 og årets...

Les mer

Ny rapport!
1. mars 2022 Den årlige fjellrevrapporten fra COAT Varanger sin fjellrevmodul er nå publisert her på våre nettsider, som en del av Miljødirekotratet sin rappotserie. Les rapporten her

Les mer

Følg våre rødrever i Øst-Finnmark!
18. februar 2022 COAT har tidligere fortalt om sitt prosjekt med GPS sporing av rødrev på Varangerhalvøya. Siste nytt er at du nå kan følge de merkede revene like tett som forskerne gjennom å få de nyeste posisjonene direkte på dette interaktive kartet.

Les mer

COAT-relaterte publikasjoner fra forskningsprosjektet SUSTAIN
9. februar 2022 SUSTAIN var et stort nasjonalt koordinert prosjekt finansiert av Norges Forskningsråd i årene 2015-2021.  Prosjektet inkluderte tre geografiske «noder» (forskningsgrupper): Centre for Ecological and Evolutionary Synthesis (CEES) i Oslo, Centre for Biodiversity Dynamics (CBD) i Trondheim og COAT i Tromsø. Et eget SUSTAIN-nummer av tidsskriftet Climate Research er nå publisert.

Les mer

Kartleggingsmetode for endret vegetasjon ved hjelp av drone
8. desember 2021

Vegetasjonsforstyrrelser blir stadig vanligere på tundraen på grunn av pågående miljøendringer. Vegetasjonsklasser med forstyrrelser har vanligvis ikke blitt inkludert i vegetasjonskart. COAT-forskere ønsker å bruke fjernmåling til å overvåke vegetasjon forstyrret av biotiske (f.eks. gås og reinsdyr) og abiotiske (f.eks. isskader på vegetasjon) faktorer.

Les mer

Hvor ferdes rødreven?
25. november 2021

Alle har hørt om rødreven. Mange har sett den og vet hvordan den ser ut. Forskerne vet også mye om rødreven. Likevel vet forskerne lite om hvor den ferdes og hvordan den bruker leveområdet sitt, særlig på tundraen…    

Les mer

NY COAT HISTORIE!
27. oktober 2021 Det er nå over 10 år siden UiT fikk i oppdrag av regjeringen å starte arbeidet med å bygge opp COAT. Neste år vil COAT være klar for full drift - forutsatt tilstrekkelige driftsmidler. I denne nye COAT HISTORIEN beskrives hvorfor det nå er så viktig å etablere slike økosystemobservatorier i Arktis og hvordan slike observasjoner bør organiseres og driftes for å fylle sine samfunnsrelevante...

Les mer

NY! COAT Video
14. oktober 2021

COAT utvider overvåkingen av vegetasjon på Svalbard ved hjelp av droner og høyoppløselige bilder. Personell blir opplært i bruk av avansert utstyr for å fange opp ikke bare endringer i vegetasjonen men også forstyrrelser fra beitedyr og skader etter milde vintre med mye is.

Les mer

COAT predikerte oppgang i rypebestandene i Finnmark i år og dette samsvarer godt med FeFo’s takseringer
29. september 2021 COAT har modellert bestandssvingningene hos lirype i Finnmark, og sett på hva som påvirker endringer i bestanden. Modelleringen er et resultat av et samarbeid mellom COAT, forskningsprosjektet SUSTAIN og flere brukergrupper, inkludert grunneier Finnmarkseiendommen (FeFo). Brukergruppene har ønsket at modellene skal brukes til å predikere rypebestandene halvannen måned før de årlige...

Les mer

Savner urtene mammutene?
21. september 2021 Et internasjonalt team ledet av en COAT -professor ved UiT foreslår en mekanisme der de store Pleistocene -pattedyrene var avgjørende for å fremme et veldig høyt floristisk mangfold, og at en lignende mekanisme sannsynligvis vil fremme mangfold i våre samtidige beiteenger. Ideen oppstod ved arbeid med tundra -beiteenger på Varangerhalvøya i forbindelse med overvåking for...

Les mer

NY COAT HISTORIE!
17. september 2021 Østmarkmusa er den eneste fremmedlistede pattedyrarten på Svalbard og vert for en helsefarlige parasitt. I en ny artikkel i tidsskriftet PNAS analyserer COAT-forskere østmarkmusas bestandsdynamikk. Disse analysene gir både innsikt i hva som kan skje med musebestanden i et varmere klima på Svalbard, og mer generelt, hva som forårsaker de typiske smågnagersyklusene i Arktis. Denne artikkelen og...

Les mer

Effekter av målerutbrudd på næringskjeder i subarktisk jord
31. august 2021

Store utbrudd av bjørkemålere har ført til omfattende endringer i plantesamfunn fra bjørkeskog dominert av dvergbusker til gressdominerte systemer. Imidlertid er de indirekte effektene på det underjordiske systemet dårlig kjent.

Les mer

Vegetasjonsbur på Varangerhalvøya
19. august 2021

I sommer har COAT ferdigstilt et oppsett med vegetasjonsbur på Varangerhalvøya for å bedre forstå hvordan smågnagere forandrer vegetasjon.

Les mer

NY! COAT HISTORIE
16. juni 2021 Lange tidsserier er viktige for å forstå endringer i naturen. Til tross for omfattende forskning på vegetasjon på Svalbard, har langsiktig overvåking manglet. Men vi kan nå presentere "år 1" av COAT sin vegetasjonsovervåking på Svalbard. Denne COAT HISTORIEN er foreløpig kun tilgjengelig på engelsk.

Les mer

Norsk arktisk tundra trues av klimaendringer
20. mai 2021 Den arktiske tundraen trues av klimaendringer – mer enn andre landområder på kloden. Temperaturøkningene forventes å gi store og uforutsigbare konsekvenser for økosystemene. En ny rapport viser at dette stiller nye krav til både overvåkning og forvaltning.

Les mer

COAT er endelig på Instagram!
21. april 2021 COAT har endelig kommet seg på Instagram. På Instagram kan dere nå følge oss som @coat_observatory og vi bruker fast #coatvaranger, #coatsvalbard og #coatmonitoring. Vi vil poste innlegg fra feltarbeid, ny forskning, annen relevant informasjon fra våre studieområder og COAT generelt.Målet er å nå ut til naturinteresserte og folk flest primært i Varanger og på Svalbard nå i starten, men har som...

Les mer

Årets snømålinger i Komagdalen og Vestre Jakobselv er utført
29. mars 2021 Snømålinger er en viktig del av overvåkingen i COAT - snø er virkelig en viktig driver for mange prosesser som ligger til grunn for dynamikken i arktiske økosystemer. Målingene vi fokuserer på er enkle målinger av snødybde i forskjellige habitater (snøleier, tuemark, eng og hei), samt en mye mer detaljert vurdering av de ulike lagene i snødekket, spesielt forekomsten av islag som kan forhindre...

Les mer

Ny utstilling viser Svalbards natur i endring
17. mars 2021

Svalbard blir varmere og våtere, og endringene skjer hurtig. Hva betyr det for dyr, planter og økosystemer på øyriket i nord?

Les mer

Overvåkning av rovdyr med viltkamera
11. mars 2021

Det er ikke så mange dyr som klarer seg på tundraen om vinteren, men noen tøffinger lever på tundraen hele året. I COAT overvåker vi rovdyrsamfunnet om vinteren med viltkamera og åte. Nylig er det satt opp tilsammen 40 kameraer på Varangerhalvøya og i Tana. 

Les mer

COAT studie om rødrev og rype på Forskning.no og Framsenteret.no
26. februar 2021 Det tidligere omtalte studiet Henden.et.al. 2020 som tar for seg effekten av uttak av rødrev på rekrutteringen av rype har blitt publisert i poulærvitenskapelig format på Forskning.no og Framsenteret.no med tittelen "Reven er en rypetyv". Også som "Færre rødrev ga flere liryper i Finnmark" i Jakt & Fiske.

Les mer

Ingen utsetting av fjellrevvalper på Varangerhalvøya i år
23. februar 2021

I år ble det ikke utsetting av fjellrevvalper på Varangerhalvøya. Over de siste tre årene har det blitt satt ut 65 fjellrevvalper på Varangerhalvøya og i tillegg har det vært vellykket yngling. Dermed er det nå en god gruppe rev i kjerneområdene som forhåpentligvis kommer å fortsette med yngling de neste årene.

Les mer

Søk