GO
en-USnb-NO
25.11.2021

Hvor ferdes rødreven?

Alle har hørt om rødreven. Mange har sett den og vet hvordan den ser ut. Forskerne vet også mye om rødreven. Likevel vet forskerne lite om hvor den ferdes og hvordan den bruker leveområdet sitt, særlig på tundraen…    

Les mer

27.10.2021

NY COAT HISTORIE!

Det er nå over 10 år siden UiT fikk i oppdrag av regjeringen å starte arbeidet med å bygge opp COAT. Neste år vil COAT være klar for full drift - forutsatt tilstrekkelige driftsmidler. I denne nye COAT HISTORIEN  beskrives hvorfor det nå er så viktig å etablere slike økosystemobservatorier i Arktis og hvordan slike observasjoner bør organiseres o...

Les mer

14.10.2021

NY! COAT Video

COAT utvider overvåkingen av vegetasjon på Svalbard ved hjelp av droner og høyoppløselige bilder. Personell blir opplært i bruk av avansert utstyr for å fange opp ikke bare endringer i vegetasjonen men også forstyrrelser fra beitedyr og skader etter milde vintre med mye is.

Les mer

29.09.2021

COAT predikerte oppgang i rypebestandene i Finnmark i år og dette samsvarer godt med FeFo’s takseringer

COAT har modellert bestandssvingningene hos lirype i Finnmark, og sett på hva som påvirker endringer i bestanden. Modelleringen er et resultat av et samarbeid mellom COAT, forskningsprosjektet SUSTAIN og flere brukergrupper, inkludert grunneier Finnmarkseiendommen (FeFo) . Brukergruppene har ønsket at modellene skal brukes til å predikere rype...

Les mer

21.09.2021

Savner urtene mammutene?

Et internasjonalt team ledet av en COAT -professor ved UiT foreslår en mekanisme der de store Pleistocene -pattedyrene var avgjørende for å fremme et veldig høyt floristisk mangfold, og at en lignende mekanisme sannsynligvis vil fremme mangfold i våre samtidige beiteenger. Ideen oppstod ved arbeid med tundra -beiteenger på Varangerhalvøya i forbin...

Les mer

17.09.2021

NY COAT HISTORIE!

Østmarkmusa er den eneste fremmedlistede pattedyrarten på Svalbard og vert for en helsefarlige parasitt. I en ny artikkel i tidsskriftet PNAS  analyserer COAT-forskere østmarkmusas bestandsdynamikk. Disse analysene gir både innsikt i hva som kan skje med musebestanden i et varmere klima på Svalbard, og mer generelt, hva som forårsaker de typiske ...

Les mer

31.08.2021

Effekter av målerutbrudd på næringskjeder i subarktisk jord

Store utbrudd av bjørkemålere  har ført til omfattende endringer i plantesamfunn fra bjørkeskog dominert av dvergbusker til gressdominerte systemer. Imidlertid er de indirekte effektene på det underjordiske systemet dårlig kjent.

Les mer

19.08.2021

Vegetasjonsbur på Varangerhalvøya

I sommer har COAT ferdigstilt et oppsett med vegetasjonsbur på Varangerhalvøya for å bedre forstå hvordan smågnagere forandrer vegetasjon.

Les mer

18.06.2021

Hva skjer under COAT Varanger sitt sommerfeltarbeid?

COAT Varanger sine forskere og assistenter er i disse dager på full fart ut på feltarbeid i Varanger. Under finner du en oversikt over hva som skjer når og hvor. 

Les mer

16.06.2021

NY! COAT HISTORIE

Lange tidsserier er viktige for å forstå endringer i naturen. Til tross for omfattende forskning på vegetasjon på Svalbard, har langsiktig overvåking manglet. Men vi kan nå presentere "år 1" av COAT sin vegetasjonsovervåking på Svalbard.  Denne COAT HISTORIEN er foreløpig kun tilgjengelig på engelsk.

Les mer