X
GO
en-USnb-NO
04.09.2019

COAT på Forskningsdagene i Tromsø

COAT skal bidra på årets Forskningsdager! De går av stabelen over hele landet 18.-29. september , se Forskningsdagene 2019 sin nettside for fullt program. COAT vil bidra med to opplegg. Et opplegg basert på viltkamerabildene våre for skoleklasser som kommer til Universitetet i Tromsø (UiT) sin campus på  skoledagen torsdag den 19. september.  O...

Les mer

28.08.2019

Utsetting av CO2-sensorer

Som en del av prosjektet COAT-Tools samarbeider vi med avdelingen for informatikk her på UiT. De jobber med å utvikle sensorteknologi som vil hjelpe oss å samle inn dataene vi trenger på en effektiv måte.

Les mer

02.08.2019

Vandringen til en COAT-instrumentert fjellrev på Svalbard gikk viralt

Klimaendringene forventes å påvirke arealbruk og vandringsatferd til dyrene i Arktis. Dette kan best dokumenteres med satellitt-sendere. Slike instrumenter påsatt arter som rein og fjellrev er derfor en del av COATs forskningsinfrastruktur som finansieres av Norges forskningsråd og Tromsø Forskningsstiftelse . Det at havisen rundt Svalbard mi...

Les mer

31.07.2019

Lauvmakk og klimaendringer. –God og informativ artikkel om COAT sin forskning på lauvmakk på Forskning.no og Forskningsdagene.no.

I anledning forskningsdagene 2019 – der årets tema er miljø – har forskningsrådet engasjert frilansjournalist Dag Inge Danielsen til å lage en artikkel om bjørkemålere og klimaendringer. I den forbindelse har han intervjuet forsker Ole Petter Laksforsmo Vindstad. Dette har ledet frem til en artikkel som nå er publisert på forskning.no og fors...

Les mer

26.07.2019

COAT-forskere har ledet nye statusvurderinger av rype og lemen i Arktis

Arktisk råds arbeidsgrupper gjennomfører regelmessige vurderinger av miljøtilstanden i Arktis. I 2013 hadde COAT-forskere ansvaret for en helthetlig tilstandsvurdering av tundraøkosystemene i Arktis ( I ms m. fl. 2013 ). Nå har nye tilstandsvurderinger blitt gjennomført for et utvalg av sirkumpolart viktige artsgrupper i disse økosystemene. Eva ...

Les mer

01.07.2019

Nedgangen i fuglebestander i Arktis kan skyldes en grønnere tundra

Mange av fugleartene i Arktis har gått sterkt tilbake i løpet av de siste 10-årene. Foreløpige analyser gjort i forbindelse med en test av det nye Fagsystemet for økologisk tilstand viser at dette også gjelder tundrafuglene i COATs overvåkningsområder på Varangerhalvøya. Mange fuglearter er særlig sårbare i hekkesesongen. Spesielt arter som hekk...

Les mer

30.06.2019

Flere bidrag fra COAT forskere i ny utgave av «Naturen» om populasjonsykluser

Naturen  er et tradisjonsrikt norsk populærvitenskapelig tidsskrift. Den nyeste utgaven (3/2019) adresserer populasjonssykluser. Inkludert er bidrag fra COAT forskere om bjørkemålere, rype, hare, og smågnagere.

Les mer

23.05.2019

Vårfeltarbeid i Varanger

I siste halvdel av april gjennomførte COAT Varanger sitt vårfeltarbeid. Dette bestod i år av rypemodulen sin årlige utplassering av lyttebokser og oppstart av overvåkning av hekkelokaliteter for Jaktfalk og Ravn.

Les mer

23.05.2019

NY! COAT HISTORIE

COAT HISTORER er korte populærvitenskapelige historier fra COAT. Den tredje  i rekken er nå publisert på på norsk og omhandler uthegninger og hvordan slike gir kunnskap om hvordan beitedyrene forandrer vegetasjonen .

Les mer

05.02.2019

Årets fjellrevvalper er satt ut på Varangerhalvøya

Den 24. januar ble det for andre gang satt ut fjellrev valper fra avls-programmet på Varangerhalvøya. Utsetting ble organisert og gjennomført av SNO og avlsprosjektet til NINA, med hjelp fra COAT. Det ble satt ut 19 hvite valper og 7 blårev, fra totalt 3 kull.

Les mer