X
GO
en-USnb-NO
23.05.2019

Vårfeltarbeid i Varanger

I siste halvdel av april gjennomførte COAT Varanger sitt vårfeltarbeid. Dette bestod i år av rypemodulen sin årlige utplassering av lyttebokser og oppstart av overvåkning av hekkelokaliteter for Jaktfalk og Ravn.

Les mer

23.05.2019

NY! COAT HISTORIE

COAT HISTORER er korte populærvitenskapelige historier fra COAT. Den tredje  i rekken er nå publisert på på norsk og omhandler uthegninger og hvordan slike gir kunnskap om hvordan beitedyrene forandrer vegetasjonen .

Les mer

05.02.2019

Årets fjellrevvalper er satt ut på Varangerhalvøya

Den 24. januar ble det for andre gang satt ut fjellrev valper fra avls-programmet på Varangerhalvøya. Utsetting ble organisert og gjennomført av SNO og avlsprosjektet til NINA, med hjelp fra COAT. Det ble satt ut 19 hvite valper og 7 blårev, fra totalt 3 kull.

Les mer

19.12.2018

COAT HISTORIE

COAT HISTORER er korte populærvitenskapelige historier fra COAT. Den andre  i rekken er nå publisert på på norsk og engelsk og omhandler tiltaket mot østmarkmus ( Microtus levis ) og parasitten Echinococcus multilocularis  i Longyearbyen på Svalbard, et sammarbeid mellom COAT, Sysselmannen på Svalbard og lokalbefolkningen.

Les mer

17.12.2018

Usikker fremtid for fjellbjørkeskogen

Utbrudd av bjørkemålere har ødelagt store bjørkeskogområder i Nord-Skandinavia de siste 15 årene. En ny studie bidrar til å forklare hvorfor skadeomfanget har vært så stort, og antyder at skogen kan slite med å komme tilbake i de hardest skadde områdene.

Les mer

19.11.2018

Første yngling av utsatt fjellrev på Varangerhalvøya

Gjennomgang av billedmaterialet fra viltkamera på hi og fórautomater har nettopp avslørt at det likevel har vært yngling på et hi på Varangerhalvøya i sommer. 

Les mer

13.11.2018

Fjellrev på rømmen – fant artsfrender 30 mil unna

En av fjellrevvalpene som ble satt ut på Varangerhalvøya i februar er registrert av et viltkamera i Reisa Nord 30 mil fra der den ble satt ut. Tre av de andre fjellrevvalpene har også forlatt Varangerhalvøya og er observert i Kaldoaivi i Finland. Dette melder NINA på sine nettsider og saken er plukket opp av NRK. For mer informasjon se NINA sitt ...

Les mer

06.11.2018

Værstasjonene sender!

Det er med stor glede vi kan informere om at de første tre COAT værstasjonene er på plass på Varangerhalvøya. De startet å sende observasjoner fra første uka i oktober. Værstasjonene er lokalisert i bjørkeskogen i Bergebydalen (150 moh.), i vierbeltet i Torvhaugdalen (268 moh.) og på toppen av Reinhaugen (470 moh.). Linker til værstasjonen...

Les mer

26.09.2018

Målerjakten 2018 er igang!

De siste tiårene har bjørkemålerutbrudd forekommet lenger nord og lenger inn i landet enn før. Man tror det skyldes at klimaet har blitt mildere. Det er derfor viktig å fremskaffe ny kunnskap om målernes utbredelse. Den arten av bjørkemåler vi vet minst om heter gul frostmåler ( Agriopis aurantiaria ). Vi vet den har spredt seg nordover så langt s...

Les mer

07.09.2018

Ny bok om Svalbardreinen

I en ny bok skrevet av forfatteren Kirsti Blom og forskeren Åshild Ønvik Pedersen skildres den særegne og fascinerende svalbardreinens tilværelse gjennom et år, i kalde og frosne polarnetter og under varmen fra midnattssola. Boka lanseres på Framsenteret onsdag 26. september klokken 19.00 – 20.30.

Les mer