GO
en-USnb-NO

COAT ble initiert ved en bevilgning fra den norske regjeringen ved oppstarten av Framsenteret i 2011. Denne bevilgningen, sammen med støtte fra partnerinstitusjonene, finansierte planleggingsarbeidet som ledet fram publiseringen av vitenskapsplanen for COAT i 2013. Etter at vitenskapsplanen ble publisert har UiT, NP og Framsenteret gitt midler til å drifte eksisterende overvåkningsserier på Varangerhalvøya/Várnjárgga og Svalbard/Sválbarda. Disse har sitt opphav i tidligere prosjekter/programmer, men er nå inkluderte som basisserier i COAT. Siden 2016 har også Miljødirektoratet gitt betydelige etablerings- og driftsmidler til to av COAT overvåkningsmoduler på Varangerhalvøya. 

I 2016 kom COAT på Norges forskningsråds (NFR) «Veikart for Nasjonal Forskningsinfrastruktur». Dette har utløst store bevilgninger fra NFR og Tromsø forskningsstiftelse til etablering av instrumenterings & logistikksystemer for COAT på både Svalbard og Varangerhalvøya, samt en felles digital infrastruktur (databasesystem). Denne oppbygningen av COAT-infrastruktur har også gitt opphav til de to teknologiutviklingsprosjektene «COAT Tools» og «Distributed Arctic Observatories (DAO)» finansiert av UiT og Tromsø forskningsstiftelse (COAT Tools) og NFR (DAO).  Disse infrastruktur og teknologiprosjektene avsluttes i 2020/2021. Da vil COAT være rustet til å drifte alle sine overvåkningsmoduler på Svalbard og på Varangerhalvøya. Innen den tid vil det arbeides med å skaffe midler til den langsiktige driftsfasen av COAT.