GO
en-USnb-NO
17.09.2021

NY COAT HISTORIE!

Østmarkmusa er den eneste fremmedlistede pattedyrarten på Svalbard og vert for en helsefarlige parasitt. I en ny artikkel i tidsskriftet PNAS  analyserer COAT-forskere østmarkmusas bestandsdynamikk. Disse analysene gir både innsikt i hva som kan skje med musebestanden i et varmere klima på Svalbard, og mer generelt, hva som forårsaker de typiske ...

Les mer

01.09.2021

COAT predikerte oppgang i rypebestandene i Finnmark i år og dette samsvarer godt med FeFo’s takseringer

COAT har modellert bestandssvingningene hos lirype i Finnmark, og sett på hva som påvirker endringer i bestanden. Modelleringen er et resultat av et samarbeid mellom COAT, forskningsprosjektet SUSTAIN og flere brukergrupper, inkludert grunneier Finnmarkseiendommen (FeFo) . Brukergruppene har ønsket at modellene skal brukes til å predikere rype...

Les mer

31.08.2021

Funn av en mengde effekter på næringskjeder i subarktisk jord utløst av målerutbrudd

Store utbrudd av møll har ført til omfattende endringer i plantesamfunn fra bjørkeskog dominert av dvergbusker til gressdominerte systemer. Imidlertid er de indirekte effektene på det underjordiske systemet dårlig kjent.

Les mer

19.08.2021

Vegetasjonsbur på Varangerhalvøya

I sommer har COAT ferdigstilt et oppsett med vegetasjonsbur på Varangerhalvøya for å bedre forstå hvordan smågnagere forandrer vegetasjon.

Les mer

18.06.2021

Hva skjer under COAT Varanger sitt sommerfeltarbeid?

COAT Varanger sine forskere og assistenter er i disse dager på full fart ut på feltarbeid i Varanger. Under finner du en oversikt over hva som skjer når og hvor. 

Les mer

16.06.2021

NY! COAT HISTORIE

Lange tidsserier er viktige for å forstå endringer i naturen. Til tross for omfattende forskning på vegetasjon på Svalbard, har langsiktig overvåking manglet. Men vi kan nå presentere "år 1" av COAT sin vegetasjonsovervåking på Svalbard.  Denne COAT HISTORIEN er foreløpig kun tilgjengelig på engelsk.

Les mer

20.05.2021

Norsk arktisk tundra trues av klimaendringer

Den arktiske tundraen trues av klimaendringer – mer enn andre landområder på kloden. Temperaturøkningene forventes å gi store og uforutsigbare konsekvenser for økosystemene. En ny rapport viser at dette stiller nye krav til både overvåkning og forvaltning.

Les mer

21.04.2021

COAT er endelig på Instagram!

COAT har endelig kommet seg på Instagram. På Instagram kan dere nå følge oss som @coat_observatory og vi bruker fast #coatvaranger , #coatsvalbard og #coatmonitoring . Vi vil poste innlegg fra feltarbeid, ny forskning, annen relevant informasjon fra våre studieområder og COAT generelt. Målet er å nå ut til naturinteresserte og folk flest ...

Les mer

29.03.2021

Årets snømålinger i Komagdalen og Vestre Jakobselv er utført

Snømålinger er en viktig del av overvåkingen i COAT - snø er virkelig en viktig driver for mange prosesser som ligger til grunn for dynamikken i arktiske økosystemer. Målingene vi fokuserer på er enkle målinger av snødybde i forskjellige habitater (snøleier, tuemark, eng og hei), samt en mye mer detaljert vurdering av de ulike lagene i snødekket, s...

Les mer

17.03.2021

Ny utstilling viser Svalbards natur i endring

Svalbard blir varmere og våtere, og endringene skjer hurtig. Hva betyr det for dyr, planter og økosystemer på øyriket i nord?

Les mer