GO
en-USnb-NO
24.03.2020

Ny artikkel fra mosetundra modulen

Nylig har mosetundra modulen ved Ravolainen et.al publisert artikkelen Vegetasjon i høy-Arktis: konseptuelle modeller av vegetasjonsendring for langtidsovervåking og forskning (oversatt tittel) i Ambio sin spesialutgave Terrestrial biodiversity in a rapidly changing Arctic .

Les mer

24.03.2020

Nytt COAT-relatert NFR prosjekt

Norges Forskningsråd har innvilget et nytt treårsprosjekt som skal ledes av kjernepersonell fra skogtundramodulen i COAT.

Les mer

18.03.2020

Flere populærvitenskapelige bidrag fra COAT i Fram Forum 2020

Fram Forum er en årlig populærvitenskapelig publikasjon utgitt av Framsenteret. COAT forskere bidrar med flere artikler i den nylig publiserte 2020 utgaven .

Les mer

06.02.2020

Ny gruppe fjellrever satt utpå Varangerhalvøya

Den 27. januar satt Statens Naturoppsyn (SNO) i samarbeid med Norsk institutt for naturforskning (NINA) og COAT ut 14 fjellrevvalper på Varangerhalvøya.

Les mer

03.02.2020

Svalbard minutt for minutt

COAT-forskning og feltarbeide er med i NRK serien " Svalbard minutt for minutt " sitt innslag fra Ny-Ålesund.

Les mer

20.12.2019

NY! COAT HISTORIE

Varangerhalvøya og spesielt Svalbard-regionen ligger i et av områdene på jorda der klimaendringene nå er de største. En sentral komponent i COAT er etableringen av nye fullverdige værstasjoner. Det gir forskerne nye muligheter til å oppdage og forstå konsekvensene av klimaendringene for de terrestriske økosystemer på Arktisk tundra. Slik kunnskap ...

Les mer

13.12.2019

COAT forskere vinner den første Fægriprisen

COAT forskere Ole Petter Laksforsmo Vindstad og Jane Uhd Jepsen har vunnet den første Fægriprisen for en artikkel om bjørkemålere i det populærvitenskapelige tidsskriftet Naturen.

Les mer

06.12.2019

NY! COAT HISTORIE

Liten frostmåler ( Operophtera brumata ) er en sørlig bjørkemålerart som hadde sitt første store utbrudd i fjellbjørkeksogen i Øst-Finnmark rundt 2005. I 2018 og 2019 har det også kommet mange rapporter om høye tettheter av liten frostmåler på vierkratt øst for Vadsø. For å vurdere om disse utbruddene kan spre seg helt inn på den lavarktiske buskt...

Les mer

08.11.2019

Overtakelse av Skoarrojohka feltstasjon - Varangerhalvøya

Tirsdag 5. november nådde COAT en ny milepæl, da vi i Varanger overtok en ny feltstasjon som er bygget ved Skoarrojohka, noen kilometer vest for Bergebyvannet i Nesseby kommune.

Les mer

17.10.2019

Besøk hos COAT sitt søsterobservatorium

COAT sitt søsterobservatorium «Yamal Ecosystem Studies» organiserte i september en workshop i regi av det sirkumpolare forskernettverket « Herbivory Network ». COAT forskerne Dorothee Ehrich og Eeva Soininen deltok på workshopen.

Les mer