GO
en-USnb-NO

Klimaøkologisk Observasjonssystem for Arktisk Tundra (COAT)

Langsiktig adaptiv naturovervåkning i møte med klimaendringer

 
Høstfelt på Varangerhavløya – Et fotoreisebrev
14. september 2023

I starten av september ble det årlige høst-feltarbeidet gjennomført i begge våre hovedstudieområder på Varangerhalvøya, henholdsvis i Komagdalen og i Vestre Jakobselv.

Les mer

Feltrapport fra Svalbard
11. september 2023

Denne rapporten fra årets COAT-feltarbeid på Svalbard tar for seg vår overvåkning på østmarkmus og fjellrev på Svalbard hovedsakelig i området rundt Isfjorden.

Les mer

Hva skjer under COAT Svalbard sitt sommerfeltarbeid 2023?
25. juli 2023 COAT forskere fra Norsk Polarinstitutt og et titalls assistenter og teknisk personell er i gang med sommerfeltarbeidet på Svalbard. Vi henter inn data til seks COAT overvåkings moduler – klima, fjellrev, gås, rein, rype og vegetasjon. COAT Svalbard samler økosystemdata på Nordenskiöld Land i Adventdalen, Sassendalen og Reindalen med sidedaler og på Brøggerhalvøya, på øyene i Kongsfjorden...

Les mer

COAT skal gi sikker dokumentasjon og tidlig varsling om effekter av klimaendringene på biomangfold, naturressurser og økosystemprosesser i norsk Arktis, som grunnlag for forvaltningstiltak og tilpasninger.

Aktuelle aktiviteter
21. september 2023
Forskningsprosjektet NORTHERN FOREST, som er finansiert av Norges Forskningsråd, avsluttes i 2023 og avholder i den forbindelse en workshop med prosjektets partnere fra skogforvaltningen og...
15. september 2023

Tema: Presentere og diskutere COAT som et verktøy Norge bør benytte seg av i lederskapsperioden i Arktisk råd.

Dato: 11.10.2023 14.00 - 15.00

14. september 2023
Det vil bli sagt noen ord av COAT sin leder Rolf A. Ims og ordfører i Vadsø Wenche Pedersen. Etter dette er informasjonsskjermen åpen for fri bruk og det vil bli enkel bevertning. Alle...