GO
en-USnb-NO

COAT feltlogistikk og infrastruktur

Datafangstsystemet til COAT er romlig spredt, og COAT har ingen sentral feltstasjon. COAT feltinfrastruktur består av:

  • Instrumenteringssystem, herunder værstasjoner, viltkamera, uthegninger for beitedyr, mm. Data som dette instrumenteringssystemet produserer er tilgjengelig via COAT data portal.
  • Feltlogistikk, herunder transportmidler og mindre enheter for overnatting (hytter og telt).

COAT sin infrastruktur er foreløpig i implementeringsfasen. Dermed er bare deler av infrastrukturen tilgjengelig. Data fra våre tre værstasjoner i Varanger (Bergebydalen, Torvhaugdalen og Reinhaugen) og fra våre tre værstasjoner på Svalbard (ReindalspassetJanssonhaugen og Istjørndalen) kan lastes ned fra Seklima. Mer informasjon skal forekomme på denne siden når implementeringen utvikler seg.

Tilgang

Eksterne prosjekter kan søke tilgang til COAT feltlogistikk. Se detaljer under Svalbard og Varanger for hva COAT har tilgjengelig, og hvordan å få tilgang.

Siden kapasiteten på feltlogistikk er begrenset, har aktivitetene relatert til COAT sin sentrale overvåkning av COAT tilstandsvariabler prioritet. Andre prosjekter prioriteres deretter basert på vitenskapelig kvalitet og graden av komplimentering av COAT aktiviteter. Dette evalueres av relevante modulledere.

Hvordan sitere bruk av COAT infrastruktur

All tilgang til COATs fysiske infrastruktur, herunder bistand fra COAT personell, skal anerkjennes når de resulterende data publiseres i rapporter eller artikler. Anbefalt referanse er:

Denne forskningen har anvendt COAT infrastruktur (www.coat.no) på [sett inn relevant lokalitet Svalbard/Varanger] med assistanse fra COAT personell (navn på evt. personer som har bidratt og som ikke er inkludert som medforfattere på arbeidet).

     

Værstasjoner og uthegninger er komponenter i COAT datafangst system. Foto: Jan Erik Knutsen og Kari Anne Bråthen.