GO
en-USnb-NO
Vandringen til en COAT-instrumentert fjellrev på Svalbard gikk viralt

Publisert 02.08.2019

Klimaendringene forventes å påvirke arealbruk og vandringsatferd til dyrene i Arktis. Dette kan best dokumenteres med satellitt-sendere. Slike instrumenter påsatt arter som rein og fjellrev er derfor en del av COATs forskningsinfrastruktur som finansieres av Norges forskningsråd og Tromsø Forskningsstiftelse. Det at havisen rundt Svalbard minker vil for eksempel ha konsekvenser for fjellrevbestanden. Revene finner nemlig både mat på havisen og bruker den som en plattform for vandringer til og fra Svalbard.

Fjellrev av den blå fargevarianten (
Fjellrev av den blå fargevarianten ("blårev") på vandring. Foto: Jon Leithe

Fram til nå har 54 fjellrever på Svalbard blitt fulgt ved hjelp av satellitt-sendere gjennom hele året. Vinteren 2018 la en av disse revene ut på en spektakulært lang og rask vandring som endte på Ellesmerøya i Canada. En artikkel i Polar Research, hvor Eva Fuglei og Arnaud Tarroux beskrev denne vandringen, førte til nyhetsoppslag som umiddelbart gikk viralt. Polar Research-artikkelen har så langt blitt lastet ned 5891 ganger, og Eva og Arnaud har blitt intervjuet av ulike media fra alle klodens kontinenter.

Se et utvalg av nasjonale og internasjonale medieoppslag i COAT i media.

Fjellreven som tok turen til Canada. Reven blir her sluppet fri av fangstmann Tommy Sandal. Tommy står for innfangning og instrumentering av COAT-revene. Foto: Elise Strømseng   

Flere nyheter

sep17 NY COAT HISTORIE!
Av Leif Einar Støvern on 17.09.2021 11.24.00

Østmarkmusa er den eneste fremmedlistede pattedyrarten på Svalbard og vert for en helsefarlige para...
Les mer..

sep01 COAT predikerte oppgang i rypebestandene i Finnmark i år og dette samsvarer godt med FeFo’s takseringer
Av Leif Einar Støvern on 01.09.2021 09.24.00

COAT har modellert bestandssvingningene hos lirype i Finnmark, og sett på hva som påvirker endring...
Les mer..

aug31 Funn av en mengde effekter på næringskjeder i subarktisk jord utløst av målerutbrudd
Av Leif Einar Støvern on 31.08.2021 10.24.00

Store utbrudd av møll har ført til omfattende endringer i plantesamfunn fra bjørkeskog dominert ...
Les mer..

aug19 Vegetasjonsbur på Varangerhalvøya
Av Leif Einar Støvern on 19.08.2021 01.24.00

I sommer har COAT ferdigstilt et oppsett med vegetasjonsbur på Varangerhalvøya for å bedre forstå h...
Les mer..

jun18 Hva skjer under COAT Varanger sitt sommerfeltarbeid?
Av Leif Einar Støvern on 18.06.2021 10.24.00

COAT Varanger sine forskere og assistenter er i disse dager på full fart ut på feltarbeid i Varange...
Les mer..

jun16 NY! COAT HISTORIE
Av Leif Einar Støvern on 16.06.2021 11.24.00

Lange tidsserier er viktige for å forstå endringer i naturen. Til tross for omfattende forskning på...
Les mer..

mai20 Norsk arktisk tundra trues av klimaendringer
Av Leif Einar Støvern on 20.05.2021 10.24.00

Den arktiske tundraen trues av klimaendringer – mer enn andre landområder på kloden. Temperaturøkn...
Les mer..

apr21 COAT er endelig på Instagram!
Av Leif Einar Støvern on 21.04.2021 10.24.00

COAT har endelig kommet seg på Instagram. På Instagram kan dere nå følge oss som @coat_observatory...
Les mer..

mar29 Årets snømålinger i Komagdalen og Vestre Jakobselv er utført
Av Leif Einar Støvern on 29.03.2021 09.24.00

Snømålinger er en viktig del av overvåkingen i COAT - snø er virkelig en viktig driver for mange pro...
Les mer..

mar17 Ny utstilling viser Svalbards natur i endring
Av Leif Einar Støvern on 17.03.2021 10.24.00

Svalbard blir varmere og våtere, og endringene skjer hurtig. Hva betyr det for dyr, planter og økos...
Les mer..