GO
en-USnb-NO
Implementering av forskningsinfrastruktur – oppdatering fra COAT Svalbard

Publisert 08.10.2019

COAT Svalbard har nå implementert og operasjonalisert flere typer forskningsinfrastruktur i kjerneområdene på Nordenskiöld Land og på Brøggerhalvøya.

Den første av åtte planlagte automatiske full-skala værstasjoner montert av COAT og MET på Janssonhaugen på Svalbard i september 2019. Foto: Ketil Isaksen
Den første av åtte planlagte automatiske full-skala værstasjoner montert av COAT og MET på Janssonhaugen på Svalbard i september 2019. Foto: Ketil Isaksen

Dette inkluderer blant annet:

  • Automatiske full-skala værstasjoner i innlandsområdene i Adventdalen og Reindalen
  • GPS sendere på fjellrev og reinsdyr for å følge adferds responser tilknyttet endringer i miljøforhold
  • Lyttestasjoner for å passivt kunne beregne rypetetthet
  • Automatisk kameraovervåking av fjellrev hi
  • Hekkende gjess og vegetasjons fenologi
  • Stasjoner for vegetasjonsovervåking i mosetundra og reinrose-habitater, viktige for herbivorer
  • Drone fotografering for å kvantifisere små-skala endringer i områder og habitater som følge av herbivor aktivitet
  • Temperaturloggere for bakke-overflate temperatur for å avdekke start av sesonger og isdannelse
  • Snø modeller på økologisk relevante tidsmessige og romlige skaler
  • Hytter for feltpersonell

Vi er fornøyde med dette årets progresjon i arbeidet med å implementere COAT Svalbard sin forskningsinfrastruktur og ser frem til å arbeide med dataene denne infrastrukturen genererer. Neste år vil vi dra nytte av denne infrastrukturen og fortsette arbeidet med implementeringen.

Du kan lese mere om deler av denne implementeringen hos Svalbardposten, Polarinstituttet og Meterologisk institutt.

Fanging og merking av reinsdyr på Svalbard. GPS senderne er viktig forskningsinfrastruktur for å følge med på adferds responser hos simler tilknyttet endringer i miljøforhold. Foto: Åshild Ønvik Pedersen

Fanging og merking av reinsdyr på Svalbard. GPS senderne er viktig forskningsinfrastruktur for å følge med på adferds responser hos simler tilknyttet endringer i miljøforhold. Foto: Åshild Ønvik Pedersen

I COAT Svalbard vegetasjon er det nå etablert 46 lokaliteter for feltovervåking av mosetundra og reinrose-vegetasjon på Nordenskiöld Land og Brøggerhalvøya. I disse måles blant annet mengde av viktige beiteplanter, det brukes små loggere for temperatur, og automatiske kamera blir brukt til overvåking av beitedyr og snø/is. Foto: Jakob Assmann

I landskap rundt feltlokaliteter utvikles fjernmåling ved bruk av drone- og satellittbilder. Fjernmåling brukes til blant annet å måle effekt av kortnebbgås på vegetasjon under snøsmelting, og til å undersøke mønstre i vegetasjonstyper og ulike forstyrrelser om sommeren. Foto: Virve Ravolainen

Flere nyheter

sep14 COAT ble presentert i Ottar
Av Leif Einar Støvern on 14.09.2022 03.24.00

UiT Norges arktiske universitetsmuseum utgav i sommer en utgave av sitt magasin Ottar med tittelen ...
Les mer..

sep13 NY COAT HISTORIE!
Av Leif Einar Støvern on 13.09.2022 11.24.00

I den senere tid har økologer fremmet at «kortsiktige varslingsmodeller» - matet med økosystembaser...
Les mer..

sep07 Nye høyder i bestandene av svalbardrein
Av Leif Einar Støvern on 07.09.2022 10.24.00

Årets telletur er tilbakelagt og det ble talt mange reinsdyr på de isolerte halvøyene på vestkysten...
Les mer..

aug30 COAT's spådom for lirypebestandene i Finnmark samsvarer ganske godt med FeFo’s takseringer
Av Leif Einar Støvern on 30.08.2022 02.24.00

COAT har modellert bestandssvingningene til lirype i Finnmark og sett på hva som påvirker endringer...
Les mer..

aug26 Rekordår for fjellreven i Varanger
Av Leif Einar Støvern on 26.08.2022 10.24.00

Til tross for moderat forekomst av gnagere (et oppgangsfase år) er det registrert 12 fjellrevkull o...
Les mer..

jul12 COAT spår årets rypetetthet i Finnmark
Av Leif Einar Støvern on 12.07.2022 08.24.00

COAT har modellert bestandssvingningene til lirype i Finnmark og sett på hva som påvirker endrin...
Les mer..

jun13 Enda en doktor i COAT!
Av Leif Einar Støvern on 13.06.2022 03.24.00

Den 8. juni forsvarte Eivind Flittie Kleiven sin doktorgradsavhandling " Population cycles in sma...
Les mer..

jun08 Fersk doktorgrad i COAT
Av Leif Einar Støvern on 08.06.2022 08.24.00

Den 3.juni forsvarte Pedro Da Silva Nicolau sin doktorgradsavhandling “ Boreal rodents fluctuatin...
Les mer..

jun02 Ny doktorgrad i COAT
Av Leif Einar Støvern on 02.06.2022 11.24.00

Den 24. mai forsvarte Isabell Eischeid sin doktorgradsavhandling “ Tundra vegetation ecology from ...
Les mer..

mai13 Lyttebokser og bioakustikk: Ryggraden i COAT Varanger sitt årlige vinterfeltarbeid på rype
Av Leif Einar Støvern on 13.05.2022 01.24.00

Rypemodulen i COAT Varanger har nylig satt ut lytteboksene for årets overvåking av lirype og fjellr...
Les mer..