GO
en-USnb-NO
Flere populærvitenskapelige bidrag fra COAT i Fram Forum 2020

Publisert 18.03.2020

Fram Forum er en årlig populærvitenskapelig publikasjon utgitt av Framsenteret. COAT forskere bidrar med flere artikler i den nylig publiserte 2020 utgaven.

Forside Fram Forum 2020 Foto: Geir Vie
Forside Fram Forum 2020 Foto: Geir Vie

Tre av bidragene beskriver nye funn fra COAT. Ims et al. skriver om betydningen av økt planteproduksjon i tundraområder og dens påvirkninger på reirpredasjon hos bakkehekkende fugl, også beskrevet i en tidligere vitenskapelig publikasjon. Pedersen & Hansen beskriver langtids trender i populasjonen av Svalbadrein og hvordan klimaendringene påvirker den, basert på statusrapporten for Svalbardrein fra 2019. Fuglei & Tarroux forteller historien om fjellrev tispa som forlot Svalbard til fordel for Canada, også publisert i en tidligere vitenskapelig publikasjon. Dette Fram Forumet inneholder også en oppdatering av statusen for COAT infrastruktur (Soininen et al.), samt en beskrivelse av den nye versjonen av forskerskolen AMINOR hvor flere COAT medlemmer er aktive (AMINOR styringsgruppe).

Flere nyheter

mar24 Ny artikkel fra mosetundra modulen
Av Leif Einar Støvern on 24.03.2020 11.24.00

Nylig har mosetundra modulen ved Ravolainen et.al publisert artikkelen Vegetasjon i høy-Arkti...
Les mer..

mar24 Nytt COAT-relatert NFR prosjekt
Av Leif Einar Støvern on 24.03.2020 10.24.00

Norges Forskningsråd har innvilget et nytt treårsprosjekt som skal ledes av kjernepersonell fra sk...
Les mer..

mar18 Flere populærvitenskapelige bidrag fra COAT i Fram Forum 2020
Av Leif Einar Støvern on 18.03.2020 02.24.00

Fram Forum er en årlig populærvitenskapelig publikasjon utgitt av Framsenteret. COAT forskere b...
Les mer..

feb06 Ny gruppe fjellrever satt utpå Varangerhalvøya
Av Leif Einar Støvern on 06.02.2020 01.24.00

Den 27. januar satt Statens Naturoppsyn (SNO) i samarbeid med Norsk institutt for naturforskning (N...
Les mer..

feb03 Svalbard minutt for minutt
Av Leif Einar Støvern on 03.02.2020 03.24.00

COAT-forskning og feltarbeide er med i NRK serien " Svalbard minutt for minutt " sitt innslag fra N...
Les mer..

des20 NY! COAT HISTORIE
Av Leif Einar Støvern on 20.12.2019 11.24.00

Varangerhalvøya og spesielt Svalbard-regionen ligger i et av områdene på jorda der klimaendringene ...
Les mer..

des13 COAT forskere vinner den første Fægriprisen
Av Leif Einar Støvern on 13.12.2019 11.24.00

COAT forskere Ole Petter Laksforsmo Vindstad og Jane Uhd Jepsen har vunnet den første Fægriprisen f...
Les mer..

des06 NY! COAT HISTORIE
Av Leif Einar Støvern on 06.12.2019 12.24.00

Liten frostmåler ( Operophtera brumata ) er en sørlig bjørkemålerart som hadde sitt første store ut...
Les mer..

nov08 Overtakelse av Skoarrojohka feltstasjon - Varangerhalvøya
Av Leif Einar Støvern on 08.11.2019 01.24.00

Tirsdag 5. november nådde COAT en ny milepæl, da vi i Varanger overtok en ny feltstasjon som er byg...
Les mer..

okt17 Besøk hos COAT sitt søsterobservatorium
Av Leif Einar Støvern on 17.10.2019 03.24.00

COAT sitt søsterobservatorium «Yamal Ecosystem Studies» organiserte i september en workshop i regi ...
Les mer..