GO
en-USnb-NO
Nytt COAT-relatert NFR prosjekt

Publisert 24.03.2020

Norges Forskningsråd har innvilget et nytt treårsprosjekt som skal ledes av kjernepersonell fra skogtundramodulen i COAT.

Nord-boreal fjellbjørkeskog Foto: Jakob Iglhaut.
Nord-boreal fjellbjørkeskog Foto: Jakob Iglhaut.

Prosjektet heter NORTHERN FOREST og har som målsetning å utvikle et system for nærtidsvarsling (1-3 år) av insektutbrudd og skogskade i nord-boreal fjellbjørkeskog. De statistiske varslingsmodellene som skal utvikles i prosjektet vil være basert på data fra COATs langtidsovervåkning av kronetap, skoghelse og tetthet av målerlarver, i kombinasjon med nye nedskalerte klimadata og bonitetskart som skal utvikles av henholdsvis Meteorologisk Institutt og Norsk Institutt for Bioøkonomi. Prosjektet har fokus på brukerinvolvering og er utviklet i samarbeid med Fylkesmannen i Troms og Finnmark, Skogbrukssjefen i Finnmark og Finnmarkseiendommen. En viktig målsetning med prosjektet er å tilrettelegge for dialog mellom forskere og forvaltning om hvordan varslingsmodeller skal bygges opp og tolkes, og hvordan nærtidsvarsler kan lede frem til konkrete forvaltningstiltak

Flere nyheter

mar24 Ny artikkel fra mosetundra modulen
Av Leif Einar Støvern on 24.03.2020 11.24.00

Nylig har mosetundra modulen ved Ravolainen et.al publisert artikkelen Vegetasjon i høy-Arkti...
Les mer..

mar24 Nytt COAT-relatert NFR prosjekt
Av Leif Einar Støvern on 24.03.2020 10.24.00

Norges Forskningsråd har innvilget et nytt treårsprosjekt som skal ledes av kjernepersonell fra sk...
Les mer..

mar18 Flere populærvitenskapelige bidrag fra COAT i Fram Forum 2020
Av Leif Einar Støvern on 18.03.2020 02.24.00

Fram Forum er en årlig populærvitenskapelig publikasjon utgitt av Framsenteret. COAT forskere b...
Les mer..

feb06 Ny gruppe fjellrever satt utpå Varangerhalvøya
Av Leif Einar Støvern on 06.02.2020 01.24.00

Den 27. januar satt Statens Naturoppsyn (SNO) i samarbeid med Norsk institutt for naturforskning (N...
Les mer..

feb03 Svalbard minutt for minutt
Av Leif Einar Støvern on 03.02.2020 03.24.00

COAT-forskning og feltarbeide er med i NRK serien " Svalbard minutt for minutt " sitt innslag fra N...
Les mer..

des20 NY! COAT HISTORIE
Av Leif Einar Støvern on 20.12.2019 11.24.00

Varangerhalvøya og spesielt Svalbard-regionen ligger i et av områdene på jorda der klimaendringene ...
Les mer..

des13 COAT forskere vinner den første Fægriprisen
Av Leif Einar Støvern on 13.12.2019 11.24.00

COAT forskere Ole Petter Laksforsmo Vindstad og Jane Uhd Jepsen har vunnet den første Fægriprisen f...
Les mer..

des06 NY! COAT HISTORIE
Av Leif Einar Støvern on 06.12.2019 12.24.00

Liten frostmåler ( Operophtera brumata ) er en sørlig bjørkemålerart som hadde sitt første store ut...
Les mer..

nov08 Overtakelse av Skoarrojohka feltstasjon - Varangerhalvøya
Av Leif Einar Støvern on 08.11.2019 01.24.00

Tirsdag 5. november nådde COAT en ny milepæl, da vi i Varanger overtok en ny feltstasjon som er byg...
Les mer..

okt17 Besøk hos COAT sitt søsterobservatorium
Av Leif Einar Støvern on 17.10.2019 03.24.00

COAT sitt søsterobservatorium «Yamal Ecosystem Studies» organiserte i september en workshop i regi ...
Les mer..