GO
en-USnb-NO
COAT spår årets rypetetthet i Finnmark

Publisert 12.07.2022

COAT har modellert bestandssvingningene til lirype i Finnmark og sett på hva som påvirker endringer i bestanden. Modelleringen er et resultat av et samarbeid mellom COAT og flere interessenter, inkludert grunneieren i Finnmark, Finnmarkseiendommen (FeFo).

Lirype. Foto: Geir Vie

Interessentene ønsket at modellene skulle brukes til å forutsi rypebestandene halvannen måned før de årlige linjetransektundersøkelsene, for å kunne planlegge årets jakt, kvoter og forvaltning så tidlig som mulig. COAT har derfor, for andre år på rad, gjort modellbaserte prediksjoner før årets linjetransektundersøkelser i regi av FeFo. Gledelig, så samsvarte resultatene av FeFo’s vurderinger i fjor i stor grad med prediksjonene som ble gjort. Vi er derfor spente på å se hvordan årets prediksjoner står seg sammenlignet med resultatet fra FeFo’s linjetransektundersøkelser i slutten av august.

 

Årets modellbaserte prediksjoner

Figuren viser beregnet tetthet av Lirypebestanden i Finnmark i perioden 2000 - 2021 (rød linje, estimat fra Hønsefuglportalen) sammenlignet med prediksjonen fra COATs næringsnettsmodell de siste 10 årene (oransje prikker). Den siste oransje prikken (dvs. for 2022) er derfor vår spådom for årets gjennomsnittlige rypetetthet på Finnmarkseiendommen (FeFo), mer enn 1,5 måned før linjetransektene går mot slutten av august. Merk at vår modell predikerer gjennomsnittlig observert antall ryper per km2, mens estimatene (rød linje) er gitt som estimert antall ryper per km2 fra en modell som korrigerer for observerbarhet (dvs. en «distance-modell»).

 

Årets prediksjoner (figur over) viser at vi forventer en ytterligere økning i tettheten av rype i år. Dette fordi vi opplevde en relativt normal start på vinteren i fjor høst i tillegg til en ganske varm periode i juli, da ungene var nyklekt, og en mer enn normal mengde kadaver på slutten av vinteren. I tillegg har en økning i smågnagertettheter (økningsfase) sannsynligvis ført til redusert predasjon på bakkehekkende fugler i systemet. Et forbehold man bør ta er at summen av alle disse effektene det siste året sannsynligvis ikke virker rent additivt til hverandre, og at økningen sammenlignet med tidligere lignende økningsfaser i Finnmark, ser ut til å være noe mindre enn det som har blitt predikert. I tillegg så vil utviklingen gjennom sommeren i mengden smågnagere tilgjengelig for predatorer påvirke predasjonspresset på rypekyllinger og dermed tettheten estimert i august.

Flere nyheter

jul12 COAT spår årets rypetetthet i Finnmark
Av Leif Einar Støvern on 12.07.2022 08.24.00

COAT har modellert bestandssvingningene til lirype i Finnmark og sett på hva som påvirker endrin...
Les mer..

jun13 Enda en doktor i COAT!
Av Leif Einar Støvern on 13.06.2022 03.24.00

Den 8. juni forsvarte Eivind Flittie Kleiven sin doktorgradsavhandling " Population cycles in sma...
Les mer..

jun08 Fersk doktorgrad i COAT
Av Leif Einar Støvern on 08.06.2022 08.24.00

Den 3.juni forsvarte Pedro Da Silva Nicolau sin doktorgradsavhandling “ Boreal rodents fluctuatin...
Les mer..

jun02 Ny doktorgrad i COAT
Av Leif Einar Støvern on 02.06.2022 11.24.00

Den 24. mai forsvarte Isabell Eischeid sin doktorgradsavhandling “ Tundra vegetation ecology from ...
Les mer..

mai13 Lyttebokser og bioakustikk: Ryggraden i COAT Varanger sitt årlige vinterfeltarbeid på rype
Av Leif Einar Støvern on 13.05.2022 01.24.00

Rypemodulen i COAT Varanger har nylig satt ut lytteboksene for årets overvåking av lirype og fjellr...
Les mer..

apr29 Overvåkning av jaktfalk, kongeørn og ravn i Varanger
Av Leif Einar Støvern on 29.04.2022 01.24.00

COAT har i samarbeid med Rovfuglgruppa i Vest-Finnmark for 4.året på rad vært på Varanger for å und...
Les mer..

apr19 Nytt studie startet på Svalbard!
Av Leif Einar Støvern on 19.04.2022 08.24.00

Vi har startet et stort kadaverprosjekt på Svalbard og de første bildene er allerede samlet inn. De...
Les mer..

mar01 Ny rapport!
Av Leif Einar Støvern on 01.03.2022 02.24.00

Den årlige fjellrevrapporten fra COAT Varanger sin fjellrevmodul er nå publisert her på våre nett...
Les mer..

feb18 Følg våre rødrever i Øst-Finnmark!
Av Leif Einar Støvern on 18.02.2022 02.24.00

COAT har tidligere fortalt om sitt prosjekt med GPS sporing av rødrev på Varangerhalvøya . Siste n...
Les mer..

feb09 COAT-relaterte publikasjoner fra forskningsprosjektet SUSTAIN
Av Leif Einar Støvern on 09.02.2022 12.24.00

SUSTAIN var et stort nasjonalt koordinert prosjekt finansiert av Norges Forskningsråd i årene 201...
Les mer..