GO
en-USnb-NO
COAT spår årets rypetetthet i Finnmark

Publisert 12.07.2022

COAT har modellert bestandssvingningene til lirype i Finnmark og sett på hva som påvirker endringer i bestanden. Modelleringen er et resultat av et samarbeid mellom COAT og flere interessenter, inkludert grunneieren i Finnmark, Finnmarkseiendommen (FeFo).

Lirype. Foto: Geir Vie

Interessentene ønsket at modellene skulle brukes til å forutsi rypebestandene halvannen måned før de årlige linjetransektundersøkelsene, for å kunne planlegge årets jakt, kvoter og forvaltning så tidlig som mulig. COAT har derfor, for andre år på rad, gjort modellbaserte prediksjoner før årets linjetransektundersøkelser i regi av FeFo. Gledelig, så samsvarte resultatene av FeFo’s vurderinger i fjor i stor grad med prediksjonene som ble gjort. Vi er derfor spente på å se hvordan årets prediksjoner står seg sammenlignet med resultatet fra FeFo’s linjetransektundersøkelser i slutten av august.

 

Årets modellbaserte prediksjoner

Figuren viser beregnet tetthet av Lirypebestanden i Finnmark i perioden 2000 - 2021 (rød linje, estimat fra Hønsefuglportalen) sammenlignet med prediksjonen fra COATs næringsnettsmodell de siste 10 årene (oransje prikker). Den siste oransje prikken (dvs. for 2022) er derfor vår spådom for årets gjennomsnittlige rypetetthet på Finnmarkseiendommen (FeFo), mer enn 1,5 måned før linjetransektene går mot slutten av august. Merk at vår modell predikerer gjennomsnittlig observert antall ryper per km2, mens estimatene (rød linje) er gitt som estimert antall ryper per km2 fra en modell som korrigerer for observerbarhet (dvs. en «distance-modell»).

 

Årets prediksjoner (figur over) viser at vi forventer en ytterligere økning i tettheten av rype i år. Dette fordi vi opplevde en relativt normal start på vinteren i fjor høst i tillegg til en ganske varm periode i juli, da ungene var nyklekt, og en mer enn normal mengde kadaver på slutten av vinteren. I tillegg har en økning i smågnagertettheter (økningsfase) sannsynligvis ført til redusert predasjon på bakkehekkende fugler i systemet. Et forbehold man bør ta er at summen av alle disse effektene det siste året sannsynligvis ikke virker rent additivt til hverandre, og at økningen sammenlignet med tidligere lignende økningsfaser i Finnmark, ser ut til å være noe mindre enn det som har blitt predikert. I tillegg så vil utviklingen gjennom sommeren i mengden smågnagere tilgjengelig for predatorer påvirke predasjonspresset på rypekyllinger og dermed tettheten estimert i august.

Flere nyheter

sep14 COAT ble presentert i Ottar
Av Leif Einar Støvern on 14.09.2022 03.24.00

UiT Norges arktiske universitetsmuseum utgav i sommer en utgave av sitt magasin Ottar med tittelen ...
Les mer..

sep13 NY COAT HISTORIE!
Av Leif Einar Støvern on 13.09.2022 11.24.00

I den senere tid har økologer fremmet at «kortsiktige varslingsmodeller» - matet med økosystembaser...
Les mer..

sep07 Nye høyder i bestandene av svalbardrein
Av Leif Einar Støvern on 07.09.2022 10.24.00

Årets telletur er tilbakelagt og det ble talt mange reinsdyr på de isolerte halvøyene på vestkysten...
Les mer..

aug30 COAT's spådom for lirypebestandene i Finnmark samsvarer ganske godt med FeFo’s takseringer
Av Leif Einar Støvern on 30.08.2022 02.24.00

COAT har modellert bestandssvingningene til lirype i Finnmark og sett på hva som påvirker endringer...
Les mer..

aug26 Rekordår for fjellreven i Varanger
Av Leif Einar Støvern on 26.08.2022 10.24.00

Til tross for moderat forekomst av gnagere (et oppgangsfase år) er det registrert 12 fjellrevkull o...
Les mer..

jul12 COAT spår årets rypetetthet i Finnmark
Av Leif Einar Støvern on 12.07.2022 08.24.00

COAT har modellert bestandssvingningene til lirype i Finnmark og sett på hva som påvirker endrin...
Les mer..

jun13 Enda en doktor i COAT!
Av Leif Einar Støvern on 13.06.2022 03.24.00

Den 8. juni forsvarte Eivind Flittie Kleiven sin doktorgradsavhandling " Population cycles in sma...
Les mer..

jun08 Fersk doktorgrad i COAT
Av Leif Einar Støvern on 08.06.2022 08.24.00

Den 3.juni forsvarte Pedro Da Silva Nicolau sin doktorgradsavhandling “ Boreal rodents fluctuatin...
Les mer..

jun02 Ny doktorgrad i COAT
Av Leif Einar Støvern on 02.06.2022 11.24.00

Den 24. mai forsvarte Isabell Eischeid sin doktorgradsavhandling “ Tundra vegetation ecology from ...
Les mer..

mai13 Lyttebokser og bioakustikk: Ryggraden i COAT Varanger sitt årlige vinterfeltarbeid på rype
Av Leif Einar Støvern on 13.05.2022 01.24.00

Rypemodulen i COAT Varanger har nylig satt ut lytteboksene for årets overvåking av lirype og fjellr...
Les mer..