GO
Hvor ferdes rødreven?

På dette kartet kan dere nå selv zoome inn og ut og se på posisjonene til revene fra den siste uken. Den siste posisjonen for hver rev vises med en sirkel. Ved å klikke på posisjonene til revene får du opp mer informasjon fra det aktuelle punktet.

 

I dette prosjektet ønsker vi å finne ut mer om bevegelsene og habitatbruken til rødreven på lavarktisk tundra. Vi er spesielt interessert i å vite om det er de samme revene som ferdes langs kysten, som noen ganger trekker lengre innenlands og videre inn i fjellrevområdene. Eller om innlandsrevene er etablerte i fjellområdene. Andre interessante spørsmål er: Hvor store arealer bruker revene i de ulike årstidene? Flytter de til nye revir og eventuelt når? Hvor liker de best å ferdes på jakt?

Øverst på siden sees de siste posisjonene fra rødrevene som har GPS halsbånd. Halsbåndet tar en posisjon hver tredje time, og 14 ganger i måneden tas posisjoner hvert tjuende minutt i tre timer. Dette for å gi mer detaljert informasjon om bevegelsene lokalt. Posisjonene sendes over Iridium satellitt hver gang 6 posisjoner er lagret. Når reven er i hi, eller skjult en plass, klarer halsbåndet noen ganger ikke å opprette kontakt med satellittene, da sendes ingen posisjoner.

For tiden er det tre rev som har halsbånd. To av de har sluttet å sende posisjoner, og den tredje, Uhcci Kate, sender bare av og til. Desverre...

Spor-farge på kartene (over)

Beskrivelse

Oransje

Murphy, han rev fanget i november 2022 ved Stjernevann. Halsbåndet er fri for batteri

Gul

Uhcci Kate, tispe fanget i oktober 2023 ved Stjernevann. Halsbåndet har lav batterinivå.

Lilla

Pedersen, en ung og dynamisk tispe, fanget i slutten av november 2023 i Smelror. Har ikke sendt posisjoner siden 1 mars.

   

 

Til rødrev jegere:

Det er veldig mye arbeid og koster mye penger å fange en rødrev og utstyre den med et GPS-halsbånd. Dessuten er det veldig spennende å følge med på hvordan revene beveger seg, og vi er skikkelig spente å se hvor de kommer å oppholde seg senere på vinteren, til våren og til sommeren. Derfor ber vi dere om å være ekstra forsiktige når dere jakter i områdene hvor de merkede revene ferdes. Revene er utstyrt med et GPS-halsbånd som henger ned under haken, men som kan være ganske godt skjult i vinterpelsen. I tillegg har revene øremerker som skal gjøre det lettere å se at de er prosjektdeltakere.

Bildet (øverst til høyre) viser merkingen på en rev i sommerpels. I videoen ser man at med vinterpels og dårlig lys kan det være vanskelig å se merkingen. Dessverre har en merket rev allerede blitt skutt ved et uhell dagen etter av vi merket han.

Men rødrevjakt er viktig, spesielt nå at det er en så positiv utvikling av fjellrevbestanden. Og også spesielt nå at det er en økning av smågnagere. Hvis en rev med halsbånd skulle bli skutt ved et uhell skal SNO informeres. Reven og halsbåndet leveres SNO som vanlig.

Takk for samarbeidet!

 

Dette er Thorsen, en voksen handrev, som holdt til i Smelror ved Vardø det meste av sommeren. I sommerpels er merkingen godt synlig. Foto: Svein Johannessen

 

Dette er Uhcci Biret, ei ung tispe fanget på Svartnesodden i november i år. Halsbåndet var noe uvant i starten og hun prøvde å riste det av seg, men som hunder, venner revene seg også fort til å bære halsbånd.