X
GO
en-USnb-NO

COAT HISTORIER (COAT CASE STORIES) er korte populærvitenskapelige historier fra COAT. De kan omhandle nye forskningsresultater, feltaktiviteter, metoder eller spesielle hendelser som vi tror kan være av bred interesse. Noen vil være på engelsk, noen på norsk og noen på begge språk. Nye historier publiseres her med jevne mellomrom. Alle COAT HISTORIER er redigert (editert) av Leif Einar Støvern.

 

23.05.2019

Uthegninger gir kunnskap om hvordan beitedyrene forandrer vegetasjonen

Dyr som beiter på planter slik som  rein, smågnagere og gjess er nesten allestedsværende i Akrtisk, og påvirker vegetasjon, jordsmonn, permafrost, samt karbon- og næringssyklusene. Effekten av klimaendringene på vegetasjonen er derfor bare mulig å påvise gjennom å ha en grundig forståelse av virkningen beitedyrene har. Kunnskap om beitedyrenes effekter på vegetasjonen er også viktig fordi en rekke beitedyrarter kan forvaltes. Hvordan kan man skaffe til veie slik kunnskap?

 

13.12.2018

Tiltak mot østmarkmus og parasitten Echinococcus multilocularis i Longyearbyen

I samarbeid med Sysselmannen og befolkningen på Svalbard har COAT Svalbard (fjellrevmodulen) nettopp igangsatt et tiltak i Longyearbyen for å redusere bestanden av østmarkmus (Microtus levis) og sannsynligheten for smitte av parasitten Echinococcus multilocularis (EM). Østmarkmusa er en fremmed art på Svalbard som kom sammen med husdyrfôr fra Russland tidlig på 1900-tallet. Den etablerte seg i et kjerneområde langs Isfjorden mellom Bjørndalen og Colesbukta. Mest tallrik er østmarkmusa der det er frodig gressvegetasjon, gjerne i tilknytning til sjøfuglkolonier.  I 1999 ble det oppdaget at en betydelig andel av musene i dette kjerneområdet hadde EM.

 

24.05.2018

Critical transitions in ecotone forests driven by pest outbreaks

Pest insect outbreaks in the subarctic birch forest of northern Norway have been described as among the most abrupt and large-scale ecosystem disturbances attributed to recent climate change in Northern Europe. But outbreaks and forest damage inflicted by moth larvae are not a new phenomenon in the north. They have occurred at regular intervals as far back as historical records go. So, what is new and why may moth outbreaks be a cause of concern for the future of the northern birch forest?