GO
en-USnb-NO
Fra feltarbeid til kvote på rekordtid
12. juli 2024

Det er snakk om timer fra feltarbeiderne har registrert sine data, til fordelingen av kvoten på reinsdyrsjakta publiseres. En slik rask bruk av data er unikt - og helt nytt! Hva er det som gjør dette mulig?

Les mer

Svak nedgang for lirypebestanden i Finnmark
4. juli 2024

Økologiske modelleringer for rypebestandene antyder nedgang for lirypa i Finnmark og gir grunn til måtehold blant rypejegerne.

Les mer

En ny naturforvaltning
19. juni 2024

I klimaendringens tidsalder må vi tenke nytt for å ta vare på norsk natur. Det er behov for en ny naturforvaltning, heter det i en ny kronikk publisert av NRK, skrevet blant annet av COAT-leder Rolf A. Ims. Les hele kronikken.

Les mer

Samme art på samme øy påvirkes ulikt av klimaendringene
4. juni 2024

På få tiår har det blir tre ganger så mange svalbardrein ved Longyearbyen, mens kystreinen 15 mil unna ved Ny-Ålesund blir færre. Hvorfor?

Les mer

Ny kunnskap skal bidra til framtidens rypeforvaltning
22. mai 2024

COAT, Finnmarkseiendommen (FeFo), Norges jeger- og fiskerforbund og andre brukere samarbeider om nytt rypejakt-forsøk på Finnmarkseiendommen.

Les mer

NY COAT HISTORIE!
29. april 2024 Overvåkningserier som driftes av COAT og BirdLife Norge, viser at det er en nær perfekt kopling mellom bestandssyklusen til gråsidemus og ungeproduksjonen til den kritisk truede dverggåsa i Porsanger.  Rovdyr - som veksler mellom å spise smågnagere og gjessenes egg eller kyllinger - er årsaken til denne slående koplingen.       Les hele historien om dette i den...

Les mer

Herbivorene deler mindre enn 2 % av den vegeterte Svalbardtundraen
25. april 2024

En ny studie fra COAT avdekker habitat overlapp og egnethet for tre viktige beitedyr på den høyarktiske øygruppen Svalbard: svalbard rein, svalbardrype og kortnebbgås. Kun en liten andel av vegetert tundra var egnet som habitat for alle tre arter kombinert. Forvaltning og vern av tundraen bør derfor være spesifikk for de ulike beitedyrenes habitater.

Les mer

Statsråden med på ekspedisjon til klimaforskningens frontlinje på Varangerhalvøya
12. april 2024

Kun ett sted på fastlands-Norge har det som kalles arktisk tundra. Det er halvøyene i Øst-Finnmark og først og fremst Varangerhalvøya. Her er det COAT forsker på effektene av klimaendringene. Statsråd Oddmund Hoel fikk se forskningen på nært hold og fremhevet dem som viktig.

Les mer

Fram Forum 2024
15. mars 2024 COAT bidrar med to artikler i FRAM FORUM 2024 som ble lansert 14. mars. Magasinet inneholder kunnskap og forsking produsert av institusjonene på Framsenteret, nordområdesenter for klima- og miljøforsking. De to COAT-artiklene er først et profil intervju av COAT leder og professor i økologi Rolf Anker Ims: En mann midt i økosystemet i klimaendringenes tid og en artikkel om rype: Why...

Les mer

COAT vurderer faren for parasittsmitte i bosetningene på Svalbard
12. mars 2024 COAT har etablert et overvåkningssystem som gir grunnlag for å vurdere faren for smitte av revens dvergbendelmark Echinococcus multilocularis (EM) til hund og folk. Når smittefaren vurderes som høy, organiserer COAT tiltak for å redusere smittefaren i Longyearbyen. COAT har nylig sendt en rapport til Sysselmesteren på Svalbard som oppsummerer resultatene fra dette...

Les mer

Klimakrisen truer lemen
11. mars 2024

COAT’s leder professor Rolf A. Ims forteller om lemen, dens viktige rolle i tundraøkosystemet og hvordan den blir påvirket av klimaendringene. Se Opplyst om Lemen.

Alle opplyst fra UiT

Les mer

Ny fjellrevrapport!
29. februar 2024 Årets rapport fra fjellrevmodulen i COAT Finnmark er nå lagt ut på nettsiden. I rapporten vises utviklingen av flere viktige tidsserier. Først og fremst vises den fantastiske utviklingen av fjellrevpopulasjonen i Varanger, som har hatt rekordstor yngling i 2023.

Les mer

Ny artikkel! Arktisk vår – snøen styrer hvor gjessene beiter
18. januar 2024

I COAT jobber forskerne i gåsemodulen og vegetasjonsmodulen på Svalbard sammen for å undersøke hvordan kortnebbgås (Anser brachyrhynchus) og tundravegetasjonen påvirker hverandre.

Les mer

Ny artikkel! Svalbardreinen: Sommer- og vinterbeite på samme sted
20. desember 2023

Svalbardrein (Rangifer tarandus platyrhynchus) finnes kun på Svalbard og forvaltning av denne arten er derfor et særnorsk ansvar. Den overvåkes fordi den er en nøkkelart på tundraen, er følsom for klimaendringer og fordi det drives jakt på den sentralt på Spitsbergen.

Les mer

Kamerafeller utviklet i COAT sprer seg til hele landet
7. november 2023

Hvordan påvirker smågnagerne samspillet i økosystemet i fjellområdene våre og hvordan blir dette endret med klimaendringene? Hundretusener av bilder av lemen og mus vil gi verdifull kunnskap om dette.

Les mer

Ny artikkel sier: Tap av biologisk mangfold av planter kan redusere jordkarbonbinding i gressenger
7. november 2023

COAT inngår i Nutrient Network, et verdensomspennende nettverk av forskningsstasjoner knyttet til gressenger, på engelsk kaldt «grasslands». Vi har våre «stasjoner» på Varangerahalvøya og har bidratt til en publikasjon i Nature Communications.

Les mer

Rødrevfangsten er igang igjen - følg revene live!
7. november 2023 Fjellrevmodulen in COAT er i gang med å fange rødrev i Varanger igjen! I år har vi så langt fanget 2 rødrever, en ung han og en voksen tispe. Begge to har fått GPS halsbånd for å gi oss forskere bedre forståelse av revenes bevegelser på tundraen. Vær med å følg dem her vår eller les mer om saken i artikkelen i Ságat. Slipp-videoer tilgjengelig på Facebook og Instagram.

Les mer

Klassifisering av viltkamerabilder ved hjelp av kunstig intelligens
18. oktober 2023 Viltkamera er blitt et populært verktøy i naturforskning. I COAT har vi blant annet utviklet en egen metode for å overvåke små pattedyr som mus og lemen med kamera. Dette har store fordeler ved at det skaffer viktig informasjon om dyrene på en effektivt måte uten å påvirke dem i det hele tatt. Det har imidlertid også utfordringer. Fram til nå har forskere sitter å blad gjennom hundre tusenvis...

Les mer

COAT informasjonsskjerm lansert på Vadsø bibliotek
13. oktober 2023

I går lanserte vi vår infoskjerm på biblioteket i Vadsø. Ordfører i Vadsø Wenche Pedersen og leder av COAT Rolf A. Ims holdt hvert sitt innlegg. Til sammen var vi 31 stykker, blant disse var noen av COAT’s forskere som svarte på spørsmål om COAT’s forskning og overvåking.

Les mer

Hubehytta – ferdig oppusset
10. oktober 2023

Arbeidet med renovering og utvidelse av Hubehytta ble i løpet av siste halvdel av august sluttført. Hytta er nå utvidet med 8m², det gamle lagerrommet er gjort om til soverom og hytta er blitt isolert og vindtett. I tillegg ble det i fjor høst satt opp et uthus der. Med denne oppgraderingen er Hubehytta nå en langt bedre og mer praktisk feltstasjon enn den var tidligere.

Les mer

Skru på utelyset og se opp!
4. oktober 2023

Bjørkemålere er insekter med såkalt holometabol livssyklus, også kjent som «fullstendig forvandling». Dette innebærer at målerlarvene (lauvmakken) som spiser på bjørka om sommeren utvikler seg til voksne sommerfugler i løpet av høsten. De voksne målerne flyr nå, Og COAT’s forskere følger med! 

Les mer

Høstfelt på Varangerhavløya – Et fotoreisebrev
14. september 2023

I starten av september ble det årlige høst-feltarbeidet gjennomført i begge våre hovedstudieområder på Varangerhalvøya, henholdsvis i Komagdalen og i Vestre Jakobselv.

Les mer

Feltrapport fra Svalbard
11. september 2023

Denne rapporten fra årets COAT-feltarbeid på Svalbard tar for seg vår overvåkning på østmarkmus og fjellrev på Svalbard hovedsakelig i området rundt Isfjorden.

Les mer

Hva skjer under COAT Svalbard sitt sommerfeltarbeid 2023?
25. juli 2023 COAT forskere fra Norsk Polarinstitutt og et titalls assistenter og teknisk personell er i gang med sommerfeltarbeidet på Svalbard. Vi henter inn data til seks COAT overvåkings moduler – klima, fjellrev, gås, rein, rype og vegetasjon. COAT Svalbard samler økosystemdata på Nordenskiöld Land i Adventdalen, Sassendalen og Reindalen med sidedaler og på Brøggerhalvøya, på øyene i Kongsfjorden...

Les mer

Vår modellbaserte prognose indikerer oppgang for høstens lirypebestand i Finnmark
12. juli 2023 De to siste årene har COAT, ved hjelp av en datadrevet modell, gitt en prediksjon (prognose) om hvor mye lirype det blir i Finnmark til høsten. Prognosen gis halvannen måned før de vanlige linjetakseringene er ferdige – noe som gjør at både jegere og forvaltere er bedre forberedt på den sannsynlige utviklingen i bestanden. Modellen baserer seg på data på liryper og andre arter i...

Les mer

Hva skjer under COAT Varanger sitt sommerfeltarbeid?
20. juni 2023

COAT Varanger sine forskere og assistenter er i disse dager på full fart ut på feltarbeid i Varanger. Under finner du en oversikt over hva som skjer når og hvor. 

Les mer

På sporet av dyrene
7. mars 2023 Vi omgir oss med mange pattedyr som vi sjelden har gleden av å se. Men sporene kan fortelle mye om hvilke dyr vi deler nabolag med. Visste du at lemenår er synlig fra verdensrommet? At rypa graver seg ned når det er dårlig vær? Eller at haren spiser sin egen skit? Man treffer ikke alltid dyr når man er ute på tur. Men de er der. Og de er naboene våre.

Les mer

Vitenskapelig artikkel: Overvåking av smågnagere med kameratuneller
25. januar 2023

Smågnagere er en nøkkelart på tundraen på grunn av sine spektakulære populasjonssyklusser som gjør at rovdyrene vasser i byttedyr og at beitetrykket på plantene blir enormt. Allikevel er det mye vi ikke vet om smågnagerne og deres interaksjoner med andre deler av næringsnettet.

Les mer

Snømålinger i Varanger
20. januar 2023 Hvorfor er det interessant for en forsker å grave i snøen i januar? Der er det jo bare snø, eller? Ja det er det, snø, men vi ønsker å vite hvilken type snø, og om det er harde skarelag og is på bakken. Snøforholdene nå på vinteren kan nemlig avgjøre om vi får et smågnagerår kommende sommer. Og hvis det blir et smågangerår med mye lemen, vet vi ganske sikkert at det vil bli mange fjellrevkull...

Les mer

Rødreven «Murphy» er online!
15. desember 2022 Forrige uke skrev vi en historie om rødrevfangsten på Kongsfjordfjellet, og alt som skulle til for å lure Murphy. To uker etter han ble fanget forsvant Murphy fra radaren. GPS-halsbåndet sluttet å sende og vi trodde at Murphy hadde lurt oss til slutt. Men nå er halsbåndet online igjen, og alt fungerer som det skal. De som er nysgjerrig på hva Murphy holder på med på fjellet kan sjekke de...

Les mer

Fangstmannsliv i forskningens tjeneste
6. desember 2022

GPS-merking av rødrev kan gi oss verdifull kunnskap om artens leveområde og økologi på den norske tundraen. Men først må Mikkel lures inn i en høyst mistenkelig trekasse, og nettopp det skal vise seg lettere sagt enn gjort.

Les mer

Nye algoritmer for bio-akustisk overvåking av rype fungerer meget godt
28. november 2022

Etter to års samarbeid med franske bioakustikere, gjennomfører rypemodulen i COAT nå grundige tester av algoritmene for automatisk deteksjon/klassifisering av Li- og fjellrype på data fra vår bioakustiske overvåking på Varangerhalvøya.

Les mer

NY COAT HISTORIE!
24. november 2022 Med COAT får vi stor innsikt i hva som skjer i økosystemene i våre nærområder. Iblant kan det være nyttig å kunne sammenligne «våre» økosystem med liknende økosystem fra andre verdenshjørner. Hvor like eller ulike er de? Finner vi fellestrekk vil vi forstå våre økosystem bedre. Vår innsikt blir da mer generell. Les hele historien om dette i den nye COAT HISTORIEN: Hvor stor...

Les mer

Ny rapport: COATs kamerafelle- overvåking på Varangerhalvøya legger grunnlaget for ny nasjonal overvåking av smågnagere i fjellet
4. november 2022

Variasjon i antall smågnagere påvirker mange andre arter i fjellets og tundraens økosystemer. COATs kamerafeller gir verdifull kunnskap om smågnagerne og gjør det lettere å forstå disse økosystemenes tilstand.

Les mer

Nytt uthus til COATs feltstasjon i Komagdalen
1. november 2022

I COATs infrastrukturprosjekt, som er finansiert av Norges forskningsråd, er det bevilget penger til oppgradering av feltstasjonen i Komagdalen på Varangerhalvøya. Styret for Varangerhalvøya Nasjonalpark har godkjent en utvidelse/ombygning av Hubehytta, samt oppsetting av et uthus i tilknytning til denne hytta. Det nye uthuset ble satt opp i løpet av tre dager nå i slutten av oktober.

Les mer

COAT har startet nytt eksperiment i nedre deler av Komagelva
21. oktober 2022

I Komagelva har COAT gjennomført et eksperiment som for øyeblikket tester om krekling kan påvirke algevekst i elver.

Les mer

Fjellrevkonferanse på Svalbard
11. oktober 2022

Den 6. internasjonale fjellrevkonferansen ble arrangert av Norsk Polarinstitutt i Longyearbyen 26.-29. august. Konferansen ble holdt ved Universitetssenteret på Svalbard og hadde totalt 69 deltakere, hvorav 24 var online, fra 14 land.

Les mer

COAT ble presentert i Ottar
14. september 2022 UiT Norges arktiske universitetsmuseum utgav i sommer en utgave av sitt magasin Ottar med tittelen «Klimaendringer påvirker natur og samfunn». Her presenteres COAT sin historie i sin helhet fra starten i 2010 frem til i dag, en del oppnådde resultater, samt viktigheten av og utfordringene med den videre driften av COAT.I tillegg presenteres arbeid gjort av COAT sin skog- og tregrensemodul...

Les mer

NY COAT HISTORIE!
13. september 2022

I den senere tid har økologer fremmet at «kortsiktige varslingsmodeller» - matet med økosystembaserte overvåkningsdata - kan gi både kontinuerlig etterprøvbar påvisning av hvordan arter blir påvirket av miljøendringer og tidlig varsling om hva som vil skje i nær framtid. Begge deler gir viktig anvendbar kunnskap til brukere og forvaltere av naturverdier.

Les mer

Nye høyder i bestandene av svalbardrein
7. september 2022

Årets telletur er tilbakelagt og det ble talt mange reinsdyr på de isolerte halvøyene på vestkysten av Svalbard. Disse lokalitetene utgjør et av kjerneområdene for overvåking av svalbardrein. Både bestanden på Brøggerhalvøya og på øyene i Forlandssundet – Sarsøyra og Kaffiøyra – var store i år med jevnt god kalveproduksjon på alle overvåkingslokaliteter.

Les mer

COAT's spådom for lirypebestandene i Finnmark samsvarer ganske godt med FeFo’s takseringer
30. august 2022 COAT har modellert bestandssvingningene til lirype i Finnmark og sett på hva som påvirker endringer i bestanden. Modelleringen er et resultat av et samarbeid mellom COAT og flere interessentgrupper, inkludert grunneier Finnmarkseiendommen (FeFo).Vi har nå resultatene av årets taksering (dvs. linje-transekt-undersøkelser) på Finnmarkseiendommen, og kan derfor sammenligne med våre spådommer som...

Les mer

Rekordår for fjellreven i Varanger
26. august 2022

Til tross for moderat forekomst av gnagere (et oppgangsfase år) er det registrert 12 fjellrevkull og 76 valper på Varangerhalvøya så langt i sommer.

Les mer

COAT spår årets rypetetthet i Finnmark
12. juli 2022

COAT har modellert bestandssvingningene til lirype i Finnmark og sett på hva som påvirker endringer i bestanden. Modelleringen er et resultat av et samarbeid mellom COAT og flere interessenter, inkludert grunneieren i Finnmark, Finnmarkseiendommen (FeFo).

Les mer

Enda en doktor i COAT!
13. juni 2022

Den 8. juni forsvarte Eivind Flittie Kleiven sin doktorgradsavhandling "Population cycles in small rodents seen through the lens of a wildlife camera".

Les mer

Fersk doktorgrad i COAT
8. juni 2022

Den 3.juni forsvarte Pedro Da Silva Nicolau sin doktorgradsavhandling “Boreal rodents fluctuating in space and time. Tying the observation process to the modeling of seasonal population dynamics".

Les mer

Ny doktorgrad i COAT
2. juni 2022

Den 24. mai forsvarte Isabell Eischeid sin doktorgradsavhandling “Tundra vegetation ecology from the sky - Aerial images and photogrammetry as tools to monitor landscape change”.

Les mer

Lyttebokser og bioakustikk: Ryggraden i COAT Varanger sitt årlige vinterfeltarbeid på rype
13. mai 2022

Rypemodulen i COAT Varanger har nylig satt ut lytteboksene for årets overvåking av lirype og fjellrype i studieområdet rett ovenfor Bergebydalen i Nesseby kommune. Dette arbeidet startet tilbake i 2017, og 2022 er derfor det 6. året med overvåking av de to arktiske rypeartene ved bruk av bioakustikk.

Les mer

Overvåkning av jaktfalk, kongeørn og ravn i Varanger
29. april 2022

COAT har i samarbeid med Rovfuglgruppa i Vest-Finnmark for 4.året på rad vært på Varanger for å undersøke hvor mange jaktfalk, kongeørn og ravn som har gått til hekking.

Les mer

Nytt studie startet på Svalbard!
19. april 2022 Vi har startet et stort kadaverprosjekt på Svalbard og de første bildene er allerede samlet inn. Det blir interessant å se hvordan rovdyrene oppfører seg. Prosjektet er et samarbeid mellom Norsk Polarinstitutt, COAT og Nord Universitet. For å lese mer om dette se Polarinstituttets presentasjon av studiet. Det samme studiet utførtes av COAT i Varanger og har pågått siden 2005 og årets...

Les mer

Ny rapport!
1. mars 2022 Den årlige fjellrevrapporten fra COAT Varanger sin fjellrevmodul er nå publisert her på våre nettsider, som en del av Miljødirekotratet sin rappotserie. Les rapporten her

Les mer

Søk