GO
en-USnb-NO

Effekter av målerutbrudd på næringskjeder i subarktisk jord

Publisert: 31. august 2021

Store utbrudd av bjørkemålere har ført til omfattende endringer i plantesamfunn fra bjørkeskog dominert av dvergbusker til gressdominerte systemer. Imidlertid er de indirekte effektene på det underjordiske systemet dårlig kjent.

Effekter av målerutbrudd på næringskjeder i subarktisk jord
Bildene viser stasjonene fra upåvirket (venstre) til avløvet/død skog (høyre). Foto: Ole Petter Laksforsmo Vindstad

 

Som en del av et samarbeid mellom COAT og Universitetet i Grenoble (Frankrike) kombinerte Caldéron -Sanou og kolleger eDNA -undersøkelser av flere trofiske grupper med nettverksanalyser for å demonstrere at avløving som følge av målerutbrudd har store konsekvenser på underjordiske næringsnett. Etter denne forstyrrelsen, gikk mangfoldet og forekomsten av visse trofiske grupper ned (f.eks. ektomykorrhizale sopp), mens mange andre ekspanderte (f.eks. bakteriovorer og omnivorer) og gjorde underjordiske næringsnett mer varierte og strukturelt forskjellige. Dette arbeidet er nylig publisert i Scientific Reports.

Les artikkelen

 

Referanse:

Calderón-Sanou, I., Münkemüller, T., Zinger, L., Schimann, H., Yoccoz, N. G., Gielly, L., . . . Thuiller, W. (2021). Cascading effects of moth outbreaks on subarctic soil food webs. Scientific Reports, 11(1), 15054. DOI:https://doi.org/10.1038/s41598-021-94227-z

 

Skriv ut

Komplett publikasjonsliste

fra COAT: