GO
en-USnb-NO

Gjess på Svalbard påvirker predasjon på andre bakkehekkende fugler

Publisert: 6. februar 2018

De siste årene har det vært en økning i antall gjess/cuotnjágat som tilbringer sommeren på Svalbard/Svalbardá. Gjess/cuotnjágat hekker på bakken, hvor både egg og unger er ett lett bytte for fjellreven/njálla. Dersom gåsekolonier tiltrekker flere fjellrever/njálat, hvordan påvirker dette overlevelsen til andre bakkehekkende fugler på den arktiske tundraen?

Gjess på Svalbard påvirker predasjon på andre bakkehekkende fugler
Foto: Finn Sletten

Antall gjess/cuotnjágat på Svalbard har økt de siste tiårene, på grunn av klimaendringer både i overvintrings- og hekkeområdene. Fjellreven/njálla er en generalistpredator, og når den er tilstede kan det føre til et økt predasjonspress på andre, mer sjeldne, bakkehekkende arter.

I en ny pilotstudie, med kunstige reir, undersøkte COAT forskere om det var ulikt predasjonspress på bakkehekkende fugler i to daler med ulik tetthet av gås/cuonjá. Studien viste overraskende nok at det var lavere predasjon på andre fuglearter der hvor det var mye gjess/cuotnjágat tilstede. Dette står i kontrast til resultater fra andre mer komplekse arktiske økosystemer.

Resultatene må følges opp videre, og studien med kunstige reir må integreres som en del av langtidsovervåkningen til Klimaøkologisk Observasjonssystem for Arktisk Tundra (COAT), slik at man kan følge med effektene av interaksjonen mellom fjellrev/njálla, gjess/cuotnjágat og andre sårbare tundrahekkende arter.

Les hele artikkelen 

Skriv ut

Komplett publikasjonsliste

fra COAT: