GO
en-USnb-NO

COAT jobber for å integrere forskning med utdanning, fra grunnskolen til PhD-kurs. COAT’s forskere bidrar til forskningsbasert undervisning bachelor- og masterstudenter, gjennom kurs på UiT – Norges arktiske universitet og UNIS.

Den interdisiplinære forskerskolen AMINOR integrerer utdanning i forskning, overvåkning og forvaltning for PhD og Master studenter. AMINOR holder to kurs på PhD nivå ved UiT – Norges arktiske universitet, i tillegg til årlige seminarer om utvalgte emner.

COAT Tools er et interdisiplinært forskningsinitiativ, hvor PhD studenter bidrar med å utvikle nye metoder til COAT.

TUNDRA schoolnet er et forskningsbasert skoleprosjekt, som er en del av COAT’s formidlingsprosjekt på Varangerhalvøya. Hovedmålet til TUNDRA schoolnet er å bidra til økt kunnskap og bevissthet om klimaendringer på den arktiske tundraen.  

Studenter på feltkurs i Skibotn, Foto: Pia Boholm

Kontakt

Professor, UiT - Norges arktiske universitet
nigel.yoccoz@uit.no
Rådgiver, UiT - Norges arktiske universitet
leif.e.stovern@uit.no