GO
en-USnb-NO

COAT jobber for å integrere forskning med utdanning, fra grunnskolen til PhD-kurs. COAT’s forskere bidrar til forskningsbasert undervisning bachelor- og masterstudenter, gjennom kurs på UiT – Norges arktiske universitet og UNIS.

COAT Tools er et interdisiplinært forskningsinitiativ, hvor PhD studenter bidrar med å utvikle nye metoder til COAT.

COAT skole er forskningsbaserte skoleopplegg til bruk i barne- og ungdomsskolen, de er en del av COAT’s formidlingsstrategi. Hovedmålet til COAT skole er å bidra til økt kunnskap og bevissthet om klimaendringer på den arktiske tundraen og i Nord-Norge.  

Flere av COAT sine forskere bidrar også til Framsenterets forskerskole og –nettverk AMINOR (avanserte miljøfagstudier i nordområdene). AMINOR holder to kurs på PhD nivå ved UiT – Norges arktiske universitet, i tillegg til seminarer, diskusjoner, og workshoper.

Studenter på feltkurs i Skibotn, Foto: Pia Boholm

Kontakt

Professor, UiT - Norges arktiske universitet
nigel.yoccoz@uit.no
Rådgiver, UiT - Norges arktiske universitet
leif.e.stovern@uit.no