GO
en-USnb-NO

Feltrapport fra Svalbard

Publisert: 11. september 2023

Denne rapporten fra årets COAT-feltarbeid på Svalbard tar for seg vår overvåkning på østmarkmus og fjellrev på Svalbard hovedsakelig i området rundt Isfjorden.

Feltrapport fra Svalbard

Fjellrev valp. Foto: Eva Fuglei

I løpet av august har et COAT-team samlet inn minnekort fra det kamerafelle-baserte observasjonssystemet for østmarkmus i Isfjorden området på Svalbard (Se egen COAT historie om dette). Østmarkmus bestanden har for tiden lav tetthet og har tilsynelatende blitt utryddet den siste vinteren i de fleste områder (inkludert Longyearbyen og Adventdalen) utenfor kjerneområdene i Grumantbyen/Fuglefjella og Barentsburg. Sterkt skiftende temperaturer (opptil 6oC) og nedbør i slutten av november og begynnelsen av desember ser ut til å ha forårsaket ising på bakken og krasj i østmarkmus bestanden. Det har nettopp stått en avisartikkel om dette i Svalbardposten.

Østmarkmus. Foto: Nigel G. Yoccoz

COAT-forskere har også nettopp kommet tilbake fra andre runde (gå 2x150 km) hvor de samlet inn kamerafeller som ble montert på fjellrev hi i juni/juli. Det er gode nyheter fra dataene. Mer enn halvparten av hiene hadde valper i sommer og det er mer enn gjennomsnittet sammenlignet med vår tidstrend (27 år) i Adventdalen og Sassendalen. Vi samarbeider med feltinspektørene til Sysselmannen på Svalbard, som samlet inn kameraene vi hadde på hi i Kongsfjorden/Brøggerhalvøya. Alle bildene vil bli analysert i løpet av høsten for å få en oversikt over årets reproduksjon for fjellreven i disse områdene.

Utkikk i Isfjoden. Foto: Eva Fuglei

Skriv ut
Søk