GO
en-USnb-NO

Vitenskapelig artikkel: Overvåking av smågnagere med kameratuneller

Publisert: 25. januar 2023

Smågnagere er en nøkkelart på tundraen på grunn av sine spektakulære populasjonssyklusser som gjør at rovdyrene vasser i byttedyr og at beitetrykket på plantene blir enormt. Allikevel er det mye vi ikke vet om smågnagerne og deres interaksjoner med andre deler av næringsnettet.

Vitenskapelig artikkel: Overvåking av smågnagere med kameratuneller

Gråsidemus avbildet under levende-fangst. Foto: Rolf A. Ims

En av grunnene til dette er at smågnagere har vært veldig vanskelige å overvåke i det romlige og tidsmessig omfanget som kreves ved bruk av konvensjonelle metoder. I denne artikkelen har vi testet ut hvordan en spesialtilpasset viltkameratunell utviklet av COAT kan brukes til å anslå størrelsen på bestandene av de to viktigste museartene på den norske tundraen (gråsidemus og fjellmarkmus).

Bytting av batterier og minnekort i kameratunellene skjer en gang i året. Foto: Leif Einar Støvern

Vi har satt opp kameratuneller i samme felt hvor vi har gjort levende-fangst av smågnagere. Vi har sammenliknet antall passeringer av de to artene i kameratunellene med bestandsstørrelsen beregnet fra fangst-gjenfangst metodikk som regnes som den mest presise måten å beregne størrelsen på dyrebestander. Vi fant at ved å slå sammen data over et passelig antall kamera og/eller dager så sammenfaller beregningene fra kameratunellene veldig godt med beregningene fra levende-fangst. De beste sammenfallene fikk vi ved å slå sammen 5 dager med tellinger for bare ett kamera for gråsidemus og tellinger fra 4 nærliggende kamera for bare 1 dag for fjellmarkmus. Denne forskjellen skyldes nok artsforskjeller i områdebruk.

Figuren viser tidsserien på log-skala for de 3 årene prosjektet gikk, med 3 årlige levende-fangst perioder. Estimert bestandsstørrelse fra levende fangst i gull og antall kamerafellepasseringer i blå.

I dette studie har vi vist at antall kameratunellpasseringer er et godt mål på bestandsstørrelsen til gråsidemus og fjellmarkmus. Det gir oss en ny, arbeidseffektiv metode for å beregne bestandsstørrelsen til smågnagere gjennom hele året. En annen unik ting med denne metoden er at den gir informasjon om hele smågnagersamfunnet, inkludert spissmus og små mårdyr (røyskatt og snømus). Derfor er vi sikre på at denne metoden kommer til å gi masse ny innsikt i årene som kommer.

Slik ser en aktiv kameratunell i tuemark ut. Steinet ned for å beskytte mot vær og vind, samt for kamuflasje. Foto: Eeva Soininen

 

Les artikkelen her

Skriv ut
Søk