GO
en-USnb-NO

Klimaøkologisk Observasjonssystem for Arktisk Tundra (COAT)

Langsiktig adaptiv naturovervåkning i møte med klimaendringer

 
14.09.2022

COAT ble presentert i Ottar

UiT Norges arktiske universitetsmuseum utgav i sommer en utgave av sitt magasin Ottar med tittelen « Klimaendringer påvirker natur og samfunn ». Her presenteres COAT sin historie i sin helhet fra starten i 2010 frem til i dag, en del oppnådde resultater, samt viktigheten av og utfordringene med den videre driften av COAT. I tillegg presente...

Les mer

13.09.2022

NY COAT HISTORIE!

I den senere tid har økologer fremmet at «kortsiktige varslingsmodeller» - matet med økosystembaserte overvåkningsdata - kan gi både kontinuerlig etterprøvbar påvisning av hvordan arter blir påvirket av miljøendringer og tidlig varsling om hva som vil skje i nær framtid. Begge deler gir viktig anvendbar kunnskap til brukere og forvaltere av naturv...

Les mer

07.09.2022

Nye høyder i bestandene av svalbardrein

Årets telletur er tilbakelagt og det ble talt mange reinsdyr på de isolerte halvøyene på vestkysten av Svalbard. Disse lokalitetene utgjør et av kjerneområdene for overvåking av svalbardrein. Både bestanden på Brøggerhalvøya og på øyene i Forlandssundet – Sarsøyra og Kaffiøyra – var store i år med jevnt god kalveproduksjon på alle overvåkingslokal...

Les mer

 

COAT skal gi sikker dokumentasjon og tidlig varsling om effekter av klimaendringene på biomangfold, naturressurser og økosystemprosesser i norsk Arktis, som grunnlag for forvaltningstiltak og tilpasninger.

Aktuelle aktiviteter

: Doktorgradsstudent i COAT Tools disputerer 3. juni 2022
Av Leif Einar Støvern den 23.05.2022

MSc  Pedro Da Silva Nicolau   (COAT Tools)  vil holde prøveforelesning og forsvare avhandlingen sin...

: Doktorgradsstudent i COAT Tools disputerer 8. juni 2022
Av Leif Einar Støvern den 13.05.2022

Master i Biologi  Eivind Flittie Kleiven (COAT Tools og AMB)  vil holde prøveforelesning og forsvar...