GO
en-USnb-NO
Vegetasjonsfeltarbeid Varanger 2020
13. oktober 2020

Vegetasjonsovervåkingen i Komagdalen og Vestre Jakobselv på Varangerhalvøya ble utført i slutten av juli og begynnelsen av august. Foruten den årlige overvåkingen i heier og enger, utførte feltteamet også punktfrekvens i nyetablerte heilokaliteter lenger unna de produktive elvedalene.

Les mer

Søk