GO
en-USnb-NO
NY! COAT HISTORIE
20. desember 2019 Varangerhalvøya og spesielt Svalbard-regionen ligger i et av områdene på jorda der klimaendringene nå er de største. En sentral komponent i COAT er etableringen av nye fullverdige værstasjoner. Det gir forskerne nye muligheter til å oppdage og forstå konsekvensene av klimaendringene for de terrestriske økosystemer på Arktisk tundra. Slik kunnskap er en forutsetning for at avbøtende...

Les mer

COAT forskere vinner den første Fægriprisen
13. desember 2019

COAT forskere Ole Petter Laksforsmo Vindstad og Jane Uhd Jepsen har vunnet den første Fægriprisen for en artikkel om bjørkemålere i det populærvitenskapelige tidsskriftet Naturen.

Les mer

NY! COAT HISTORIE
6. desember 2019 Liten frostmåler (Operophtera brumata) er en sørlig bjørkemålerart som hadde sitt første store utbrudd i fjellbjørkeksogen i Øst-Finnmark rundt 2005. I 2018 og 2019 har det også kommet mange rapporter om høye tettheter av liten frostmåler på vierkratt øst for Vadsø. For å vurdere om disse utbruddene kan spre seg helt inn på den lavarktiske busktundraen på Varangerhalvøya, trenger vi å vite om...

Les mer

Overtakelse av Skoarrojohka feltstasjon - Varangerhalvøya
8. november 2019

Tirsdag 5. november nådde COAT en ny milepæl, da vi i Varanger overtok en ny feltstasjon som er bygget ved Skoarrojohka, noen kilometer vest for Bergebyvannet i Nesseby kommune.

Les mer

Besøk hos COAT sitt søsterobservatorium
17. oktober 2019

COAT sitt søsterobservatorium «Yamal Ecosystem Studies» organiserte i september en workshop i regi av det sirkumpolare forskernettverket «Herbivory Network». COAT forskerne Dorothee Ehrich og Eeva Soininen deltok på workshopen.

Les mer

Populærvitenskapelig formidling fra COAT
17. oktober 2019

COAT-leder Rolf A. Ims har nylig utgitt barneboka «Lemen» sammen med forfatter Kirsti Blom. Boka er den tiende i «Polarserien» til forlaget Cappelen Damm som også COAT-forskerne Eva Fuglei, Åshild Pedersen og Ingunn Tombre har gitt bidrag til tidligere.

Les mer

Implementering av forskningsinfrastruktur – oppdatering fra COAT Svalbard
8. oktober 2019

COAT Svalbard har nå implementert og operasjonalisert flere typer forskningsinfrastruktur i kjerneområdene på Nordenskiöld Land og på Brøggerhalvøya.

Les mer

Nye vegetasjonsbur på Varangerhalvøya
27. september 2019

I sommer har COAT etablert flere vegetasjonsbur på Varangerhalvøya for å bedre forstå hvordan smågnagere forandrer vegetasjon.

Les mer

Vellykket COAT deltakelse på forskningsdagene
26. september 2019

COAT deltok med opplegg både på skoledagen den 19. september og på "Utforsk UiT" (familiedag) den 22. september i forbindelse med årets forskningsdager i Tromsø. Vi ser oss svært fornøyde med antallet besøkende, 360 elever på skoledagen og 1700 personer på "Utforsk UiT". Tilbakemeldingene på oppleggene våre har også vært gode og vi tar sikte på å delta også neste år. 

Les mer

COAT på Forskningsdagene i Tromsø
4. september 2019 COAT skal bidra på årets Forskningsdager! De går av stabelen over hele landet 18.-29. september, se Forskningsdagene 2019 sin nettside for fullt program. COAT vil bidra med to opplegg. Et opplegg basert på viltkamerabildene våre for skoleklasser som kommer til Universitetet i Tromsø (UiT) sin campus på skoledagen torsdag den 19. september. Og en COAT-miljøsti  med fokus på kilmaendringene på...

Les mer

Utsetting av CO2-sensorer
28. august 2019

Som en del av prosjektet COAT-Tools samarbeider vi med avdelingen for informatikk her på UiT. De jobber med å utvikle sensorteknologi som vil hjelpe oss å samle inn dataene vi trenger på en effektiv måte.

Les mer

Vandringen til en COAT-instrumentert fjellrev på Svalbard gikk viralt
2. august 2019 Klimaendringene forventes å påvirke arealbruk og vandringsatferd til dyrene i Arktis. Dette kan best dokumenteres med satellitt-sendere. Slike instrumenter påsatt arter som rein og fjellrev er derfor en del av COATs forskningsinfrastruktur som finansieres av Norges forskningsråd og Tromsø Forskningsstiftelse. Det at havisen rundt Svalbard minker vil for eksempel ha konsekvenser for...

Les mer

Lauvmakk og klimaendringer. –God og informativ artikkel om COAT sin forskning på lauvmakk på Forskning.no og Forskningsdagene.no.
31. juli 2019 I anledning forskningsdagene 2019 – der årets tema er miljø – har forskningsrådet engasjert frilansjournalist Dag Inge Danielsen til å lage en artikkel om bjørkemålere og klimaendringer. I den forbindelse har han intervjuet forsker Ole Petter Laksforsmo Vindstad. Dette har ledet frem til en artikkel som nå er publisert på forskning.no og forskningsdagenes nettsider.Mye av stoffet i artikkelen...

Les mer

COAT-forskere har ledet nye statusvurderinger av rype og lemen i Arktis
26. juli 2019 Arktisk råds arbeidsgrupper gjennomfører regelmessige vurderinger av miljøtilstanden i Arktis. I 2013 hadde COAT-forskere ansvaret for en helthetlig tilstandsvurdering av tundraøkosystemene i Arktis (Ims m. fl. 2013). Nå har nye tilstandsvurderinger blitt gjennomført for et utvalg av sirkumpolart viktige artsgrupper i disse økosystemene. Eva Fuglei  og John-André Henden har ledet et slikt...

Les mer

Nedgangen i fuglebestander i Arktis kan skyldes en grønnere tundra
1. juli 2019 Mange av fugleartene i Arktis har gått sterkt tilbake i løpet av de siste 10-årene. Foreløpige analyser gjort i forbindelse med en test av det nye Fagsystemet for økologisk tilstand viser at dette også gjelder tundrafuglene i COATs overvåkningsområder på Varangerhalvøya. Mange fuglearter er særlig sårbare i hekkesesongen. Spesielt arter som hekker på bakken kan være mye utsatt for...

Les mer

Flere bidrag fra COAT forskere i ny utgave av «Naturen» om populasjonsykluser
30. juni 2019 Naturen er et tradisjonsrikt norsk populærvitenskapelig tidsskrift. Den nyeste utgaven (3/2019) adresserer populasjonssykluser. Inkludert er bidrag fra COAT forskere om bjørkemålere, rype, hare, og smågnagere.

Les mer

Vårfeltarbeid i Varanger
23. mai 2019

I siste halvdel av april gjennomførte COAT Varanger sitt vårfeltarbeid. Dette bestod i år av rypemodulen sin årlige utplassering av lyttebokser og oppstart av overvåkning av hekkelokaliteter for Jaktfalk og Ravn.

Les mer

NY! COAT HISTORIE
23. mai 2019

COAT HISTORER er korte populærvitenskapelige historier fra COAT. Den tredje i rekken er nå publisert på på norsk og omhandler uthegninger og hvordan slike gir kunnskap om hvordan beitedyrene forandrer vegetasjonen.

Les mer

Årets fjellrevvalper er satt ut på Varangerhalvøya
5. februar 2019

Den 24. januar ble det for andre gang satt ut fjellrev valper fra avls-programmet på Varangerhalvøya. Utsetting ble organisert og gjennomført av SNO og avlsprosjektet til NINA, med hjelp fra COAT. Det ble satt ut 19 hvite valper og 7 blårev, fra totalt 3 kull.

Les mer

Søk