GO
en-USnb-NO
Ny artikkel fra mosetundra modulen
24. mars 2020 Nylig har mosetundra modulen ved Ravolainen et.al publisert artikkelen Vegetasjon i høy-Arktis: konseptuelle modeller av vegetasjonsendring for langtidsovervåking og forskning (oversatt tittel) i Ambio sin spesialutgave Terrestrial biodiversity in a rapidly changing Arctic.

Les mer

Nytt COAT-relatert NFR prosjekt
24. mars 2020

Norges Forskningsråd har innvilget et nytt treårsprosjekt som skal ledes av kjernepersonell fra skogtundramodulen i COAT.

Les mer

Flere populærvitenskapelige bidrag fra COAT i Fram Forum 2020
18. mars 2020

Fram Forum er en årlig populærvitenskapelig publikasjon utgitt av Framsenteret. COAT forskere bidrar med flere artikler i den nylig publiserte 2020 utgaven.

Les mer

Søk