GO
en-USnb-NO
COAT predikerte oppgang i rypebestandene i Finnmark i år og dette samsvarer godt med FeFo’s takseringer
29. september 2021 COAT har modellert bestandssvingningene hos lirype i Finnmark, og sett på hva som påvirker endringer i bestanden. Modelleringen er et resultat av et samarbeid mellom COAT, forskningsprosjektet SUSTAIN og flere brukergrupper, inkludert grunneier Finnmarkseiendommen (FeFo). Brukergruppene har ønsket at modellene skal brukes til å predikere rypebestandene halvannen måned før de årlige...

Les mer

Savner urtene mammutene?
21. september 2021 Et internasjonalt team ledet av en COAT -professor ved UiT foreslår en mekanisme der de store Pleistocene -pattedyrene var avgjørende for å fremme et veldig høyt floristisk mangfold, og at en lignende mekanisme sannsynligvis vil fremme mangfold i våre samtidige beiteenger. Ideen oppstod ved arbeid med tundra -beiteenger på Varangerhalvøya i forbindelse med overvåking for...

Les mer

NY COAT HISTORIE!
17. september 2021 Østmarkmusa er den eneste fremmedlistede pattedyrarten på Svalbard og vert for en helsefarlige parasitt. I en ny artikkel i tidsskriftet PNAS analyserer COAT-forskere østmarkmusas bestandsdynamikk. Disse analysene gir både innsikt i hva som kan skje med musebestanden i et varmere klima på Svalbard, og mer generelt, hva som forårsaker de typiske smågnagersyklusene i Arktis. Denne artikkelen og...

Les mer

Søk