GO
en-USnb-NO
Effekter av målerutbrudd på næringskjeder i subarktisk jord
31. august 2021

Store utbrudd av bjørkemålere har ført til omfattende endringer i plantesamfunn fra bjørkeskog dominert av dvergbusker til gressdominerte systemer. Imidlertid er de indirekte effektene på det underjordiske systemet dårlig kjent.

Les mer

Vegetasjonsbur på Varangerhalvøya
19. august 2021

I sommer har COAT ferdigstilt et oppsett med vegetasjonsbur på Varangerhalvøya for å bedre forstå hvordan smågnagere forandrer vegetasjon.

Les mer

Søk