GO
en-USnb-NO
Nytt forvaltningstiltak i COATs fjellrevmodul på Varangerhalvøya/Várnjárgga
15. februar 2018

Tjuesju fjellrever/njálat fra avlstasjonen på Oppdal ble satt ut på Varangerhalvøya/Várnjárgga den 13. februar, som et ledd i tiltakene for å bevare den kritisk truende arten.

Les mer

Gjess på Svalbard påvirker predasjon på andre bakkehekkende fugler
6. februar 2018

De siste årene har det vært en økning i antall gjess/cuotnjágat som tilbringer sommeren på Svalbard/Svalbardá. Gjess/cuotnjágat hekker på bakken, hvor både egg og unger er ett lett bytte for fjellreven/njálla. Dersom gåsekolonier tiltrekker flere fjellrever/njálat, hvordan påvirker dette overlevelsen til andre bakkehekkende fugler på den arktiske tundraen?

Les mer

Søk