GO
en-USnb-NO
Lauvmakkutbrudd på Varangerhalvøya: Nå også i vierkrattene
29. juni 2018

De siste årene har det vært store lauvmakkutbrudd i bjørkeskogen vest for Vadsø, nå har utbruddet spredt seg til vierbusker og flere av vierkrattområdene øst for Vadsø er helt avspiste.   

Les mer

Første funn av gul frostmåler i Nord-Finland
18. juni 2018

Gul frostmåler er en bjørkemålerart som har spredt seg nordover de siste tiårene. Men foreløpig vet vi lite om hvor langt nord og øst den har kommet. Forskere i Nord-Finland har nå dokumentert funn av arten for første gang. 

Les mer

Søk