GO
en-USnb-NO
Varangerhalvøya - et lite stykke Arktis
12. desember 2014 Varangerhalvøya har fått et eget temahefte i Ottar, et populærvitenskaplig tidsskrift fra Tromsø museum - Universitetsmuseet. Heftet er på 100 sider, og tar opp temaer fra klima og geologi, til kulturhistorie og klimaøkologisk forskning i Varanger regionen.

Les mer

Søk