GO
en-USnb-NO
NY! COAT HISTORIE
16. juni 2021 Lange tidsserier er viktige for å forstå endringer i naturen. Til tross for omfattende forskning på vegetasjon på Svalbard, har langsiktig overvåking manglet. Men vi kan nå presentere "år 1" av COAT sin vegetasjonsovervåking på Svalbard. Denne COAT HISTORIEN er foreløpig kun tilgjengelig på engelsk.

Les mer

Søk