GO
en-USnb-NO
Rødreven «Murphy» er online!
15. desember 2022 Forrige uke skrev vi en historie om rødrevfangsten på Kongsfjordfjellet, og alt som skulle til for å lure Murphy. To uker etter han ble fanget forsvant Murphy fra radaren. GPS-halsbåndet sluttet å sende og vi trodde at Murphy hadde lurt oss til slutt. Men nå er halsbåndet online igjen, og alt fungerer som det skal. De som er nysgjerrig på hva Murphy holder på med på fjellet kan sjekke de...

Les mer

Fangstmannsliv i forskningens tjeneste
6. desember 2022

GPS-merking av rødrev kan gi oss verdifull kunnskap om artens leveområde og økologi på den norske tundraen. Men først må Mikkel lures inn i en høyst mistenkelig trekasse, og nettopp det skal vise seg lettere sagt enn gjort.

Les mer

Nye algoritmer for bio-akustisk overvåking av rype fungerer meget godt
28. november 2022

Etter to års samarbeid med franske bioakustikere, gjennomfører rypemodulen i COAT nå grundige tester av algoritmene for automatisk deteksjon/klassifisering av Li- og fjellrype på data fra vår bioakustiske overvåking på Varangerhalvøya.

Les mer

NY COAT HISTORIE!
24. november 2022 Med COAT får vi stor innsikt i hva som skjer i økosystemene i våre nærområder. Iblant kan det være nyttig å kunne sammenligne «våre» økosystem med liknende økosystem fra andre verdenshjørner. Hvor like eller ulike er de? Finner vi fellestrekk vil vi forstå våre økosystem bedre. Vår innsikt blir da mer generell. Les hele historien om dette i den nye COAT HISTORIEN: Hvor stor...

Les mer

Ny rapport: COATs kamerafelle- overvåking på Varangerhalvøya legger grunnlaget for ny nasjonal overvåking av smågnagere i fjellet
4. november 2022

Variasjon i antall smågnagere påvirker mange andre arter i fjellets og tundraens økosystemer. COATs kamerafeller gir verdifull kunnskap om smågnagerne og gjør det lettere å forstå disse økosystemenes tilstand.

Les mer

Nytt uthus til COATs feltstasjon i Komagdalen
1. november 2022

I COATs infrastrukturprosjekt, som er finansiert av Norges forskningsråd, er det bevilget penger til oppgradering av feltstasjonen i Komagdalen på Varangerhalvøya. Styret for Varangerhalvøya Nasjonalpark har godkjent en utvidelse/ombygning av Hubehytta, samt oppsetting av et uthus i tilknytning til denne hytta. Det nye uthuset ble satt opp i løpet av tre dager nå i slutten av oktober.

Les mer

COAT har startet nytt eksperiment i nedre deler av Komagelva
21. oktober 2022

I Komagelva har COAT gjennomført et eksperiment som for øyeblikket tester om krekling kan påvirke algevekst i elver.

Les mer

NJFF og Ap arrangerte seminar
20. oktober 2022 Mani Hussaini (Ap) ba NJFF om å arrangere seminar om forvaltning av natur på Stortinget. NJFF inviterte COAT sin leder Rolf A. Ims som fortalte om klimaendringene i de arktiske områdene og behovet for løpende kunnskapsinnhenting og forskning på effekten av dette. Les hele NJFF sin nyhetssak om seminaret.

Les mer

Fjellrevkonferanse på Svalbard
11. oktober 2022

Den 6. internasjonale fjellrevkonferansen ble arrangert av Norsk Polarinstitutt i Longyearbyen 26.-29. august. Konferansen ble holdt ved Universitetssenteret på Svalbard og hadde totalt 69 deltakere, hvorav 24 var online, fra 14 land.

Les mer

COAT ble presentert i Ottar
14. september 2022 UiT Norges arktiske universitetsmuseum utgav i sommer en utgave av sitt magasin Ottar med tittelen «Klimaendringer påvirker natur og samfunn». Her presenteres COAT sin historie i sin helhet fra starten i 2010 frem til i dag, en del oppnådde resultater, samt viktigheten av og utfordringene med den videre driften av COAT.I tillegg presenteres arbeid gjort av COAT sin skog- og tregrensemodul...

Les mer

NY COAT HISTORIE!
13. september 2022

I den senere tid har økologer fremmet at «kortsiktige varslingsmodeller» - matet med økosystembaserte overvåkningsdata - kan gi både kontinuerlig etterprøvbar påvisning av hvordan arter blir påvirket av miljøendringer og tidlig varsling om hva som vil skje i nær framtid. Begge deler gir viktig anvendbar kunnskap til brukere og forvaltere av naturverdier.

Les mer

Nye høyder i bestandene av svalbardrein
7. september 2022

Årets telletur er tilbakelagt og det ble talt mange reinsdyr på de isolerte halvøyene på vestkysten av Svalbard. Disse lokalitetene utgjør et av kjerneområdene for overvåking av svalbardrein. Både bestanden på Brøggerhalvøya og på øyene i Forlandssundet – Sarsøyra og Kaffiøyra – var store i år med jevnt god kalveproduksjon på alle overvåkingslokaliteter.

Les mer

COAT's spådom for lirypebestandene i Finnmark samsvarer ganske godt med FeFo’s takseringer
30. august 2022 COAT har modellert bestandssvingningene til lirype i Finnmark og sett på hva som påvirker endringer i bestanden. Modelleringen er et resultat av et samarbeid mellom COAT og flere interessentgrupper, inkludert grunneier Finnmarkseiendommen (FeFo).Vi har nå resultatene av årets taksering (dvs. linje-transekt-undersøkelser) på Finnmarkseiendommen, og kan derfor sammenligne med våre spådommer som...

Les mer

Rekordår for fjellreven i Varanger
26. august 2022

Til tross for moderat forekomst av gnagere (et oppgangsfase år) er det registrert 12 fjellrevkull og 76 valper på Varangerhalvøya så langt i sommer.

Les mer

COAT spår årets rypetetthet i Finnmark
12. juli 2022

COAT har modellert bestandssvingningene til lirype i Finnmark og sett på hva som påvirker endringer i bestanden. Modelleringen er et resultat av et samarbeid mellom COAT og flere interessenter, inkludert grunneieren i Finnmark, Finnmarkseiendommen (FeFo).

Les mer

Enda en doktor i COAT!
13. juni 2022

Den 8. juni forsvarte Eivind Flittie Kleiven sin doktorgradsavhandling "Population cycles in small rodents seen through the lens of a wildlife camera".

Les mer

Fersk doktorgrad i COAT
8. juni 2022

Den 3.juni forsvarte Pedro Da Silva Nicolau sin doktorgradsavhandling “Boreal rodents fluctuating in space and time. Tying the observation process to the modeling of seasonal population dynamics".

Les mer

Ny doktorgrad i COAT
2. juni 2022

Den 24. mai forsvarte Isabell Eischeid sin doktorgradsavhandling “Tundra vegetation ecology from the sky - Aerial images and photogrammetry as tools to monitor landscape change”.

Les mer

Lyttebokser og bioakustikk: Ryggraden i COAT Varanger sitt årlige vinterfeltarbeid på rype
13. mai 2022

Rypemodulen i COAT Varanger har nylig satt ut lytteboksene for årets overvåking av lirype og fjellrype i studieområdet rett ovenfor Bergebydalen i Nesseby kommune. Dette arbeidet startet tilbake i 2017, og 2022 er derfor det 6. året med overvåking av de to arktiske rypeartene ved bruk av bioakustikk.

Les mer

Overvåkning av jaktfalk, kongeørn og ravn i Varanger
29. april 2022

COAT har i samarbeid med Rovfuglgruppa i Vest-Finnmark for 4.året på rad vært på Varanger for å undersøke hvor mange jaktfalk, kongeørn og ravn som har gått til hekking.

Les mer

Nytt studie startet på Svalbard!
19. april 2022 Vi har startet et stort kadaverprosjekt på Svalbard og de første bildene er allerede samlet inn. Det blir interessant å se hvordan rovdyrene oppfører seg. Prosjektet er et samarbeid mellom Norsk Polarinstitutt, COAT og Nord Universitet. For å lese mer om dette se Polarinstituttets presentasjon av studiet. Det samme studiet utførtes av COAT i Varanger og har pågått siden 2005 og årets...

Les mer

Ny rapport!
1. mars 2022 Den årlige fjellrevrapporten fra COAT Varanger sin fjellrevmodul er nå publisert her på våre nettsider, som en del av Miljødirekotratet sin rappotserie. Les rapporten her

Les mer

Følg våre rødrever i Øst-Finnmark!
18. februar 2022 COAT har tidligere fortalt om sitt prosjekt med GPS sporing av rødrev på Varangerhalvøya. Siste nytt er at du nå kan følge de merkede revene like tett som forskerne gjennom å få de nyeste posisjonene direkte på dette interaktive kartet.

Les mer

COAT-relaterte publikasjoner fra forskningsprosjektet SUSTAIN
9. februar 2022 SUSTAIN var et stort nasjonalt koordinert prosjekt finansiert av Norges Forskningsråd i årene 2015-2021.  Prosjektet inkluderte tre geografiske «noder» (forskningsgrupper): Centre for Ecological and Evolutionary Synthesis (CEES) i Oslo, Centre for Biodiversity Dynamics (CBD) i Trondheim og COAT i Tromsø. Et eget SUSTAIN-nummer av tidsskriftet Climate Research er nå publisert.

Les mer

Søk