GO
en-USnb-NO
Smågnagere er viktigere enn du tror - Blogginnlegg på BFE backstage
3. desember 2020

"Smågnagere er viktigere enn du tror" tar for seg smågnagernes viktige rolle i tundraøkosystemet og hvordan vi antar klimaendringene påvikrker disse små pattedyrene.

Les mer

Det er viktig å inkludere næringsnettdynamikk når man vurderer effekten av tiltak for bestandsreduksjon av predatorer på viltarter.
27. november 2020 Forvaltning av truede arter igjennom en redusering av rovdyrbestanden har blitt vanligere. Hvorvidt denne typen forvaltning virkelig leder til økning av de truede artenes bestander, er mindre klart. I ett nytt studie, evaluerte COAT forskere effekten av et rødrevjakt-program på den truede lirypa.

Les mer

Vegetasjonsfeltarbeid Varanger 2020
13. oktober 2020

Vegetasjonsovervåkingen i Komagdalen og Vestre Jakobselv på Varangerhalvøya ble utført i slutten av juli og begynnelsen av august. Foruten den årlige overvåkingen i heier og enger, utførte feltteamet også punktfrekvens i nyetablerte heilokaliteter lenger unna de produktive elvedalene.

Les mer

Årets Svalbard-sommer er den varmeste siden målingene startet
28. september 2020 Gjennomsnittstemperaturen for juni, juli og august på Svalbard lufthavn ble 7,2 grader, noe som er 3 grader over normalen, og 0,5 grader over den gamle sommerrekorden fra 2015. For Svalbard lufthavn er det utarbeidet en måleserie som går helt tilbake til 1899. Årets sommer er ekstrem. Den føyer seg inn i rekken av varme somre de siste 20 til 30 årene, og skiller seg helt ut fra de foregående...

Les mer

Gode nyheter fra fjellreven i Varanger
24. september 2020

Det var fem hi med bekreftet yngling i sommer, til tross for lite smågnagere. Tre befant seg i den østlige halvdelen av halvøya og to lenger vest. Det er sannsynlig at det var noen steder med noen gjenværende lemmen, siden det ble funnet ganske mange rester av lemmen på minst et hi.

Les mer

Den årlige vegetasjonsovervåkingen på Svalbard er gjennomført
24. september 2020

Takket være lokale krefter allerede på Svalbard og Ingrid som reiste opp, ble den årlige vegetasjonsovervåkningen på Svalbard vellykket gjennomført til tross for reiserestriksjoner grunnet covid-19.

Les mer

På labben med Forskningsdagene 2020
22. september 2020

I denne episoden blir vi med COAT-forskerne Eeva Soininen og Dorothee Ehrich ved Framsenteret og UiT Norges arktiske universitet som forsker på lemmen og klimaforandringer ut på vidda.

Les mer

COAT har etablert overvåkningssystem for fremmedarten østmarkmus på Svalbard
28. august 2020 De nye Reconyx-kameraene tilpasset COAT`s småpattedyr fotobokser ankom (til slutt!) I august og har nettopp gjort det mulig for COAT å fullføre overvåkningssystemet for den fremmede østmarkmusa på Svalbard.Les mer: Tiltak mot østmarkmus og parasitten Echinococcus multilocularis i Longyearbyen.

Les mer

Blogginnlegg hos JEcol
25. august 2020 COAT artikkelen "Can novel pest outbreaks drive ecosystem transitions in northern-boreal birch forest?” i Journal of Ecology ble tidligere I vår nominert til Harper Prisen for beste artikkel skrevet av en ung førsteforfatter.

Les mer

Ny artikkel fra mosetundra modulen
24. mars 2020 Nylig har mosetundra modulen ved Ravolainen et.al publisert artikkelen Vegetasjon i høy-Arktis: konseptuelle modeller av vegetasjonsendring for langtidsovervåking og forskning (oversatt tittel) i Ambio sin spesialutgave Terrestrial biodiversity in a rapidly changing Arctic.

Les mer

Nytt COAT-relatert NFR prosjekt
24. mars 2020

Norges Forskningsråd har innvilget et nytt treårsprosjekt som skal ledes av kjernepersonell fra skogtundramodulen i COAT.

Les mer

Flere populærvitenskapelige bidrag fra COAT i Fram Forum 2020
18. mars 2020

Fram Forum er en årlig populærvitenskapelig publikasjon utgitt av Framsenteret. COAT forskere bidrar med flere artikler i den nylig publiserte 2020 utgaven.

Les mer

Ny gruppe fjellrever satt utpå Varangerhalvøya
6. februar 2020

Den 27. januar satt Statens Naturoppsyn (SNO) i samarbeid med Norsk institutt for naturforskning (NINA) og COAT ut 14 fjellrevvalper på Varangerhalvøya.

Les mer

Svalbard minutt for minutt
3. februar 2020

COAT-forskning og feltarbeide er med i NRK serien "Svalbard minutt for minutt" sitt innslag fra Ny-Ålesund.

Les mer

Søk