GO
en-USnb-NO
COAT HISTORIE
19. desember 2018

COAT HISTORER er korte populærvitenskapelige historier fra COAT. Den andre i rekken er nå publisert på på norsk og engelsk og omhandler tiltaket mot østmarkmus (Microtus levis) og parasitten Echinococcus multilocularis i Longyearbyen på Svalbard, et sammarbeid mellom COAT, Sysselmannen på Svalbard og lokalbefolkningen.

Les mer

Usikker fremtid for fjellbjørkeskogen
17. desember 2018

Utbrudd av bjørkemålere har ødelagt store bjørkeskogområder i Nord-Skandinavia de siste 15 årene. En ny studie bidrar til å forklare hvorfor skadeomfanget har vært så stort, og antyder at skogen kan slite med å komme tilbake i de hardest skadde områdene.

Les mer

Første yngling av utsatt fjellrev på Varangerhalvøya
19. november 2018

Gjennomgang av billedmaterialet fra viltkamera på hi og fórautomater har nettopp avslørt at det likevel har vært yngling på et hi på Varangerhalvøya i sommer. 

Les mer

Fjellrev på rømmen – fant artsfrender 30 mil unna
13. november 2018 En av fjellrevvalpene som ble satt ut på Varangerhalvøya i februar er registrert av et viltkamera i Reisa Nord 30 mil fra der den ble satt ut. Tre av de andre fjellrevvalpene har også forlatt Varangerhalvøya og er observert i Kaldoaivi i Finland. Dette melder NINA på sine nettsider og saken er plukket opp av NRK. For mer informasjon se NINA sitt nyhetsbrev, artikkel fra NRK, Dagbladet eller...

Les mer

Værstasjonene sender!
6. november 2018 Det er med stor glede vi kan informere om at de første tre COAT værstasjonene er på plass på Varangerhalvøya. De startet å sende observasjoner fra første uka i oktober. Værstasjonene er lokalisert i bjørkeskogen i Bergebydalen (150 moh.), i vierbeltet i Torvhaugdalen (268 moh.) og på toppen av Reinhaugen (470 moh.). Linker til værstasjonene vil bli tilgjengelige på COAT sin nettsider, men de...

Les mer

Målerjakten 2018 er igang!
26. september 2018 De siste tiårene har bjørkemålerutbrudd forekommet lenger nord og lenger inn i landet enn før. Man tror det skyldes at klimaet har blitt mildere. Det er derfor viktig å fremskaffe ny kunnskap om målernes utbredelse. Den arten av bjørkemåler vi vet minst om heter gul frostmåler (Agriopis aurantiaria). Vi vet den har spredt seg nordover så langt som til Troms og nord Finland de siste tiårene....

Les mer

Ny bok om Svalbardreinen
7. september 2018

I en ny bok skrevet av forfatteren Kirsti Blom og forskeren Åshild Ønvik Pedersen skildres den særegne og fascinerende svalbardreinens tilværelse gjennom et år, i kalde og frosne polarnetter og under varmen fra midnattssola. Boka lanseres på Framsenteret onsdag 26. september klokken 19.00 – 20.30.

Les mer

COAT i media
18. juli 2018

Her finner du en oversikt over nyhetsoppslag om COAT eller av COAT forskere.

Siste sak er om det store lauvmakk angrepet på vierkratt og lyng i øst-Finnmark på NRK.no og NRK TV

Les mer

Lauvmakkutbrudd på Varangerhalvøya: Nå også i vierkrattene
29. juni 2018

De siste årene har det vært store lauvmakkutbrudd i bjørkeskogen vest for Vadsø, nå har utbruddet spredt seg til vierbusker og flere av vierkrattområdene øst for Vadsø er helt avspiste.   

Les mer

Første funn av gul frostmåler i Nord-Finland
18. juni 2018

Gul frostmåler er en bjørkemålerart som har spredt seg nordover de siste tiårene. Men foreløpig vet vi lite om hvor langt nord og øst den har kommet. Forskere i Nord-Finland har nå dokumentert funn av arten for første gang. 

Les mer

Ny serie: COAT CASE STORIES
24. mai 2018 COAT CASE STORIES er korte populærvitenskapelige historier fra COAT. De kan omhandle nye forskningsresultater, feltaktiviteter, metoder eller spesielle hendelser som vi tror kan være av bred interesse. Noen vil være på engelsk, og noen på norsk. Nye historier publiseres her med jevne mellomrom. Den første er publisert på engelsk og handler om kritiske endringer i skogsområder etter...

Les mer

Ledig stilling i COAT
24. mai 2018

COAT har en ledig stilling som Rådgiver. Stillingen skal i hovedsak ha to ansvarsområder; henholdsvis forskningsadministrasjon og formidling. Se hele stillingsutlysningen på jobbnorge.no

Les mer

Vinterfeltarbeid i COAT
20. mars 2018

Mars og april er tid for vinterfeltarbeid i COAT. I Varanger er den årlige overvåkningen av snøforhold gjennomført, mens på Svalbard er det satt ut lyttestasjoner for å overvåke ryper.

Les mer

Nytt forvaltningstiltak i COATs fjellrevmodul på Varangerhalvøya/Várnjárgga
15. februar 2018

Tjuesju fjellrever/njálat fra avlstasjonen på Oppdal ble satt ut på Varangerhalvøya/Várnjárgga den 13. februar, som et ledd i tiltakene for å bevare den kritisk truende arten.

Les mer

Gjess på Svalbard påvirker predasjon på andre bakkehekkende fugler
6. februar 2018

De siste årene har det vært en økning i antall gjess/cuotnjágat som tilbringer sommeren på Svalbard/Svalbardá. Gjess/cuotnjágat hekker på bakken, hvor både egg og unger er ett lett bytte for fjellreven/njálla. Dersom gåsekolonier tiltrekker flere fjellrever/njálat, hvordan påvirker dette overlevelsen til andre bakkehekkende fugler på den arktiske tundraen?

Les mer

Søk