GO
en-USnb-NO
Kartleggingsmetode for endret vegetasjon ved hjelp av drone
8. desember 2021

Vegetasjonsforstyrrelser blir stadig vanligere på tundraen på grunn av pågående miljøendringer. Vegetasjonsklasser med forstyrrelser har vanligvis ikke blitt inkludert i vegetasjonskart. COAT-forskere ønsker å bruke fjernmåling til å overvåke vegetasjon forstyrret av biotiske (f.eks. gås og reinsdyr) og abiotiske (f.eks. isskader på vegetasjon) faktorer.

Les mer

Hvor ferdes rødreven?
25. november 2021

Alle har hørt om rødreven. Mange har sett den og vet hvordan den ser ut. Forskerne vet også mye om rødreven. Likevel vet forskerne lite om hvor den ferdes og hvordan den bruker leveområdet sitt, særlig på tundraen…    

Les mer

NY COAT HISTORIE!
27. oktober 2021 Det er nå over 10 år siden UiT fikk i oppdrag av regjeringen å starte arbeidet med å bygge opp COAT. Neste år vil COAT være klar for full drift - forutsatt tilstrekkelige driftsmidler. I denne nye COAT HISTORIEN beskrives hvorfor det nå er så viktig å etablere slike økosystemobservatorier i Arktis og hvordan slike observasjoner bør organiseres og driftes for å fylle sine samfunnsrelevante...

Les mer

NY! COAT Video
14. oktober 2021

COAT utvider overvåkingen av vegetasjon på Svalbard ved hjelp av droner og høyoppløselige bilder. Personell blir opplært i bruk av avansert utstyr for å fange opp ikke bare endringer i vegetasjonen men også forstyrrelser fra beitedyr og skader etter milde vintre med mye is.

Les mer

COAT predikerte oppgang i rypebestandene i Finnmark i år og dette samsvarer godt med FeFo’s takseringer
29. september 2021 COAT har modellert bestandssvingningene hos lirype i Finnmark, og sett på hva som påvirker endringer i bestanden. Modelleringen er et resultat av et samarbeid mellom COAT, forskningsprosjektet SUSTAIN og flere brukergrupper, inkludert grunneier Finnmarkseiendommen (FeFo). Brukergruppene har ønsket at modellene skal brukes til å predikere rypebestandene halvannen måned før de årlige...

Les mer

Savner urtene mammutene?
21. september 2021 Et internasjonalt team ledet av en COAT -professor ved UiT foreslår en mekanisme der de store Pleistocene -pattedyrene var avgjørende for å fremme et veldig høyt floristisk mangfold, og at en lignende mekanisme sannsynligvis vil fremme mangfold i våre samtidige beiteenger. Ideen oppstod ved arbeid med tundra -beiteenger på Varangerhalvøya i forbindelse med overvåking for...

Les mer

NY COAT HISTORIE!
17. september 2021 Østmarkmusa er den eneste fremmedlistede pattedyrarten på Svalbard og vert for en helsefarlige parasitt. I en ny artikkel i tidsskriftet PNAS analyserer COAT-forskere østmarkmusas bestandsdynamikk. Disse analysene gir både innsikt i hva som kan skje med musebestanden i et varmere klima på Svalbard, og mer generelt, hva som forårsaker de typiske smågnagersyklusene i Arktis. Denne artikkelen og...

Les mer

Effekter av målerutbrudd på næringskjeder i subarktisk jord
31. august 2021

Store utbrudd av bjørkemålere har ført til omfattende endringer i plantesamfunn fra bjørkeskog dominert av dvergbusker til gressdominerte systemer. Imidlertid er de indirekte effektene på det underjordiske systemet dårlig kjent.

Les mer

Vegetasjonsbur på Varangerhalvøya
19. august 2021

I sommer har COAT ferdigstilt et oppsett med vegetasjonsbur på Varangerhalvøya for å bedre forstå hvordan smågnagere forandrer vegetasjon.

Les mer

NY! COAT HISTORIE
16. juni 2021 Lange tidsserier er viktige for å forstå endringer i naturen. Til tross for omfattende forskning på vegetasjon på Svalbard, har langsiktig overvåking manglet. Men vi kan nå presentere "år 1" av COAT sin vegetasjonsovervåking på Svalbard. Denne COAT HISTORIEN er foreløpig kun tilgjengelig på engelsk.

Les mer

Norsk arktisk tundra trues av klimaendringer
20. mai 2021 Den arktiske tundraen trues av klimaendringer – mer enn andre landområder på kloden. Temperaturøkningene forventes å gi store og uforutsigbare konsekvenser for økosystemene. En ny rapport viser at dette stiller nye krav til både overvåkning og forvaltning.

Les mer

COAT er endelig på Instagram!
21. april 2021 COAT har endelig kommet seg på Instagram. På Instagram kan dere nå følge oss som @coat_observatory og vi bruker fast #coatvaranger, #coatsvalbard og #coatmonitoring. Vi vil poste innlegg fra feltarbeid, ny forskning, annen relevant informasjon fra våre studieområder og COAT generelt.Målet er å nå ut til naturinteresserte og folk flest primært i Varanger og på Svalbard nå i starten, men har som...

Les mer

Årets snømålinger i Komagdalen og Vestre Jakobselv er utført
29. mars 2021 Snømålinger er en viktig del av overvåkingen i COAT - snø er virkelig en viktig driver for mange prosesser som ligger til grunn for dynamikken i arktiske økosystemer. Målingene vi fokuserer på er enkle målinger av snødybde i forskjellige habitater (snøleier, tuemark, eng og hei), samt en mye mer detaljert vurdering av de ulike lagene i snødekket, spesielt forekomsten av islag som kan forhindre...

Les mer

Ny utstilling viser Svalbards natur i endring
17. mars 2021

Svalbard blir varmere og våtere, og endringene skjer hurtig. Hva betyr det for dyr, planter og økosystemer på øyriket i nord?

Les mer

Overvåkning av rovdyr med viltkamera
11. mars 2021

Det er ikke så mange dyr som klarer seg på tundraen om vinteren, men noen tøffinger lever på tundraen hele året. I COAT overvåker vi rovdyrsamfunnet om vinteren med viltkamera og åte. Nylig er det satt opp tilsammen 40 kameraer på Varangerhalvøya og i Tana. 

Les mer

COAT studie om rødrev og rype på Forskning.no og Framsenteret.no
26. februar 2021 Det tidligere omtalte studiet Henden.et.al. 2020 som tar for seg effekten av uttak av rødrev på rekrutteringen av rype har blitt publisert i poulærvitenskapelig format på Forskning.no og Framsenteret.no med tittelen "Reven er en rypetyv". Også som "Færre rødrev ga flere liryper i Finnmark" i Jakt & Fiske.

Les mer

Ingen utsetting av fjellrevvalper på Varangerhalvøya i år
23. februar 2021

I år ble det ikke utsetting av fjellrevvalper på Varangerhalvøya. Over de siste tre årene har det blitt satt ut 65 fjellrevvalper på Varangerhalvøya og i tillegg har det vært vellykket yngling. Dermed er det nå en god gruppe rev i kjerneområdene som forhåpentligvis kommer å fortsette med yngling de neste årene.

Les mer

Understanding and predicting how climate change impacts Svalbard ptarmigan population dynamics
18. februar 2021 Iterative near-term forecasting is a promising approach to better understand and manage rapidly changing ecosystems such as the Arctic. Forecasts generated on a short-term time scale allow scientific hypotheses to be tested more frequently, speeding up scientific advancement, and are relevant to managers because the time scale can be influenced by decision-making. This approach was used by...

Les mer

Rødrevfeller satt opp i Varanger
11. februar 2021

I første uken av februar fikk COAT hjelp av de lokale ekspertene Alfred Ørjebu og John Arne Kristiansen til å sette opp 3 bås-feller til levendefangst av rødrev sørøst på Varangerhalvøya. Innsatsen er del av ett nytt forskingsprosjekt som forsøker å følge bevegelsene til rødrev gjennom GPS halsbånd og en del av COAT Fjellrevmodul

Les mer

Søk