GO
en-USnb-NO
Lauvmakk og klimaendringer. –God og informativ artikkel om COAT sin forskning på lauvmakk på Forskning.no og Forskningsdagene.no.
31. juli 2019 I anledning forskningsdagene 2019 – der årets tema er miljø – har forskningsrådet engasjert frilansjournalist Dag Inge Danielsen til å lage en artikkel om bjørkemålere og klimaendringer. I den forbindelse har han intervjuet forsker Ole Petter Laksforsmo Vindstad. Dette har ledet frem til en artikkel som nå er publisert på forskning.no og forskningsdagenes nettsider.Mye av stoffet i artikkelen...

Les mer

COAT-forskere har ledet nye statusvurderinger av rype og lemen i Arktis
26. juli 2019 Arktisk råds arbeidsgrupper gjennomfører regelmessige vurderinger av miljøtilstanden i Arktis. I 2013 hadde COAT-forskere ansvaret for en helthetlig tilstandsvurdering av tundraøkosystemene i Arktis (Ims m. fl. 2013). Nå har nye tilstandsvurderinger blitt gjennomført for et utvalg av sirkumpolart viktige artsgrupper i disse økosystemene. Eva Fuglei  og John-André Henden har ledet et slikt...

Les mer

Nedgangen i fuglebestander i Arktis kan skyldes en grønnere tundra
1. juli 2019 Mange av fugleartene i Arktis har gått sterkt tilbake i løpet av de siste 10-årene. Foreløpige analyser gjort i forbindelse med en test av det nye Fagsystemet for økologisk tilstand viser at dette også gjelder tundrafuglene i COATs overvåkningsområder på Varangerhalvøya. Mange fuglearter er særlig sårbare i hekkesesongen. Spesielt arter som hekker på bakken kan være mye utsatt for...

Les mer

Søk