GO
en-USnb-NO
NY! COAT HISTORIE
20. desember 2019 Varangerhalvøya og spesielt Svalbard-regionen ligger i et av områdene på jorda der klimaendringene nå er de største. En sentral komponent i COAT er etableringen av nye fullverdige værstasjoner. Det gir forskerne nye muligheter til å oppdage og forstå konsekvensene av klimaendringene for de terrestriske økosystemer på Arktisk tundra. Slik kunnskap er en forutsetning for at avbøtende...

Les mer

COAT forskere vinner den første Fægriprisen
13. desember 2019

COAT forskere Ole Petter Laksforsmo Vindstad og Jane Uhd Jepsen har vunnet den første Fægriprisen for en artikkel om bjørkemålere i det populærvitenskapelige tidsskriftet Naturen.

Les mer

NY! COAT HISTORIE
6. desember 2019 Liten frostmåler (Operophtera brumata) er en sørlig bjørkemålerart som hadde sitt første store utbrudd i fjellbjørkeksogen i Øst-Finnmark rundt 2005. I 2018 og 2019 har det også kommet mange rapporter om høye tettheter av liten frostmåler på vierkratt øst for Vadsø. For å vurdere om disse utbruddene kan spre seg helt inn på den lavarktiske busktundraen på Varangerhalvøya, trenger vi å vite om...

Les mer

Søk