GO
en-USnb-NO
Nye algoritmer for bio-akustisk overvåking av rype fungerer meget godt
28. november 2022

Etter to års samarbeid med franske bioakustikere, gjennomfører rypemodulen i COAT nå grundige tester av algoritmene for automatisk deteksjon/klassifisering av Li- og fjellrype på data fra vår bioakustiske overvåking på Varangerhalvøya.

Les mer

NY COAT HISTORIE!
24. november 2022 Med COAT får vi stor innsikt i hva som skjer i økosystemene i våre nærområder. Iblant kan det være nyttig å kunne sammenligne «våre» økosystem med liknende økosystem fra andre verdenshjørner. Hvor like eller ulike er de? Finner vi fellestrekk vil vi forstå våre økosystem bedre. Vår innsikt blir da mer generell. Les hele historien om dette i den nye COAT HISTORIEN: Hvor stor...

Les mer

Ny rapport: COATs kamerafelle- overvåking på Varangerhalvøya legger grunnlaget for ny nasjonal overvåking av smågnagere i fjellet
4. november 2022

Variasjon i antall smågnagere påvirker mange andre arter i fjellets og tundraens økosystemer. COATs kamerafeller gir verdifull kunnskap om smågnagerne og gjør det lettere å forstå disse økosystemenes tilstand.

Les mer

Nytt uthus til COATs feltstasjon i Komagdalen
1. november 2022

I COATs infrastrukturprosjekt, som er finansiert av Norges forskningsråd, er det bevilget penger til oppgradering av feltstasjonen i Komagdalen på Varangerhalvøya. Styret for Varangerhalvøya Nasjonalpark har godkjent en utvidelse/ombygning av Hubehytta, samt oppsetting av et uthus i tilknytning til denne hytta. Det nye uthuset ble satt opp i løpet av tre dager nå i slutten av oktober.

Les mer

Søk