GO
en-USnb-NO

Høstfelt på Varangerhavløya – Et fotoreisebrev

Publisert: 14. september 2023

I starten av september ble det årlige høst-feltarbeidet gjennomført i begge våre hovedstudieområder på Varangerhalvøya, henholdsvis i Komagdalen og i Vestre Jakobselv.

Høstfelt på Varangerhavløya – Et fotoreisebrev

Nydelig høstvær bidrar til glade forskere. Foto: Ole Kristian Gaski

En viktig del av høst feltarbeidet er såkalt skittelling, hvor vi registrerer og teller skit fra smågnagere og andre dyr i faste plott (firkanter 50x50cm) som sammenliknes med samme registreringer som ble gjort i de samme plottene i overgangen juni/juli. De foreløpige resultatene viser at det fremdeles er smågnagere i områdene, samt at det ble registrert hare skit. Vinteren blir avgjørende for hvordan antallet smågnagere utvikler seg, men observasjoner (statistikk) fra tidligere år tyder på at det vil bli kraftig reduksjon av antall smågnagere gjennom vinteren.

Berit og Ole Kristian lagde et fotoreisebrev fra sitt feltarbeid i Vestre Jakobselv. Du finner det i fotogalleriet under.

Skriv ut
Søk