GO
en-USnb-NO

Hva skjer under COAT Svalbard sitt sommerfeltarbeid 2023?

Publisert: 25. juli 2023

COAT forskere fra Norsk Polarinstitutt og et titalls assistenter og teknisk personell er i gang med sommerfeltarbeidet på Svalbard. Vi henter inn data til seks COAT overvåkings moduler – klima, fjellrev, gås, rein, rype og vegetasjon. COAT Svalbard samler økosystemdata på Nordenskiöld Land i Adventdalen, Sassendalen og Reindalen med sidedaler og på Brøggerhalvøya, på øyene i Kongsfjorden og på halvøyene i Forlandsundet.

Hva skjer under COAT Svalbard sitt sommerfeltarbeid 2023?

Telling av reinsdyr. Foto: Martine Nyhagen

I slutten av juni til tidlig juli teller vi reinsdyr og sjekker status for alle fjellrevhiene. Under reinsdyrtellingene i Adventdalen og sidedalene teller vi antall reinsdyr fordelt på alder og kjønn og undersøker kadaver. Tilgang på kadaver om vinteren er viktig for fjellrevens reproduksjon. Fjellreven overvåkes i det samme området som svalbardreinen, men også i Sassendalen og på Brøggerhalvøya og på øyene i Kongsfjorden. Til sammen 54 automatiske kamera er montert på revehi og, i tillegg til feltobservasjoner, er dette måten vi sjekker reproduksjonsstatus og antall valper på hiene. Samtidig som dette arbeidet foregår overvåker 20 automatiske kamera hekking av gås, vegetasjonsutvikling og tilstedeværelse av plantespisere på et titals lokaliteter.

Hikamera på fjellrevhi. Foto: Eva Fuglei

Noen av kameraene på hi ble allerede satt ut i mai og de første rapportene om valper på hi er allerede kommet inn. Dette feltarbeidet innebærer lange dagsetapper til fots, høyt og lavt, i våte og tørre områder hvor elvekrysninger er spennende og daglige. For å komme til hiene langs kysten benytter vi båt, PolarCircel, og det kan bli mange ilandstigninger i løpet av en dag.

Juli er en travel tid, særlig for vegetasjonsøkologene, som henter inn data fra et titalls lokaliteter med mange ulike metoder.

Vegetasjonsanalyser utføres. Foto: Jacob Assmann

I august, når den høyarktiske sommeren er på hell, vender reinsdyrteamet tilbake til Brøggerhalvøya og halvøyene i Forlandsundet for å telle opp bestanden, se etter merkede dyr for å få årets kalvestatus, hente inn GPS sendere fra dyr som har dødd i løpet av vinteren og de siste målinger av vegetasjonen. I august vender også reveteamet tilbake for å hente inn kameraene fra hiene. Da er det ny runde og vi får fasiten for ynglefrekvensen i 2023. Revevalpene fødes rundt 20 mai og i midten av august har valpene vokst seg store og begynner allerede å forlate hiene. I august henter vi også inn bilder fra 32 viltkamerabokser for smågnagere plassert langs kysten i Isfjorden for å se om østmarkmusene har spredt seg til nye områder gjennom vinteren 2022-2023. Vi henter også inn og skifter alle tempereturloggere som skal fortelle oss om bl.a. vinterens ankomst, mildværsperioder om vinteren og når våren kommer. Rundt noen av de 7 fullskalaværstasjonene våre har vi satt opp ett nettverk av temperaturloggere som også byttes ut og sjekkes på denne tida.

Røkting av kamerafeller for smågnagere. Foto: Eva Fuglei

Skriv ut
Søk